En møll som sitter på en liten blomst.

Vi må ta vare på møllen også, ifølge forsker

Det holder ikke å bare tenke på biene, mener forsker.

Det blir færre og færre bier og andre insekter. 

Det er et problem blant annet fordi bier er veldig viktig for både naturen og maten vi dyrker.

Men biene er ikke de eneste vi må redde. Vi må også redde møllen, mener forskere.

Ser du pollenet ytterst på vingene til denne møllen?

En tredjedel er rødlista

Mens biene jobber på dagen, tar møllen nattevakta.

Både bier og møll er viktig for å spre pollen, så blomster og planter kan befruktes og lage nye frø.

Nesten 30 prosent av maten vi spiser, kommer fra planter bier har pollinert, ifølge Verdens Naturfond.

Men en tredjedel av de norske biene står på Nasjonal rødliste for arter.

Det er en oversikt over dyr og planter som har risiko for å dø ut i Norge.

En bie med masse pollen på seg.

Vi må redde møllen

En ny studie fra England viser at møll kan besøke like mange blomster som bier, og forskerne mener det også bør være et fokus på å redde møllen.

Det er urbanisering som blant annet truer biene og møllen.

Altså det det blir flere byer og mindre områder med blomster og planter. Og at det er lange avstander for biene og møllen mellom disse grøntområdene.

Emilie Ellis, som er en av forskerne bak den nye studien, sier i en pressemelding at grøntområder i byer må beskyttes og bevares slik at både møll og bier trives.

En hvit møll som drikker nektar med snabelen sin.

Pollen sitt DNA

Når forskerne fant ut at møllen besøkte flere planter enn de trodde, ble de overrasket.

Møllen og biene besøker nemlig ganske forskjellige planter, og møllen besøker flere trær og fruktplanter enn forskerne først trodde.

Med hjelp av DNA-analyse kunne forskerne finne ut hva slags pollen møllen har båret rundt på.

På den måten fant de ut at møllen er interessert i mange planter som bier ikke liker.

Møllen bærer også mye mer pollen enn forskerne først trodde.

Ellis forteller at vi ofte glemmer møllen når vi snakker om å ta vare på insekter, men at forskere nå bør hjelpe folk å forstå hvor viktig møllen egentlig er. Særlig fordi det har blitt mange færre møll i verden de siste 50 årene. 

Kilde:

Elianne Ellis og kollegaene har skrevet studien «Negative effects of urbanisation on diurnal and nocturnal pollen-transport networks» i forskningstidsskriftet Ecology Letters.

Powered by Labrador CMS