Statue av en megalosaurus fra 1850-tallet. I dag vet forskere at dinosauren ikke ser sånn ut.

Dette er den første dinosauren som fikk navn

Forskerne trodde megalosauren så ut som en slags krokodille. Nå vet vi bedre.  

I 1824 fikk den første dinosauren navn. 

Før dette trodde mange at de store dinosaurfossilene som ble funnet stammet fra drager og andre dyr som ikke finnes i virkeligheten.

Den første dinosauren som fikk navn, var megalosauren.

Forsker William Buckland fra England var den første som beskrev en dinosaur på en vitenskapelig måte.

Han tenkte at den så ut som øgler han allerede kjente. Han trodde at den gikk rundt på fire bein og så ut som en slags krokodille.

Men han tok feil. Forskere i dag tror at megalosauren sto på to bein og kanskje var dekket av fjær eller dun.

Hvordan kunne Buckland ta så feil?

William Buckland levde fra 1784-1856.

Trodde det var en stor øgle

Megalosaurus betyr stor øgle.

På 1670-tallet var det noen som oppdaget en del av et lårbein fra en megalosaurus, men de visste ikke hvem eller hva dette beinet kunne høre til.

Men professor Robert Plot antok at det var fra et dyrs lårbein, men da kanskje en elefant eller kjempe.

Skarpe og taggete tenner

Nå kan vi spole til 1800-tallet og William Buckland.

Han var både teolog og paleontolog og tidlig på 1800-tallet ble flere og flere fossiler gravd opp i Storbritannia.

En teolog studerer Bibelen mens en paleontelog studerer fossiler og utdødde skapninger.

Flere av fossilene som ble funnet, ble sendt til Buckland, og sammen med andre forskere studerte han mange av knoklene.

De studerte blant annet en del av en kjeve som hadde skarpe og taggete tenner. De studerte også andre knokler som tilhørte kroppen.

Hva kunne dette være?

I 1824 ga de fossilet navnet megalosaurus.

Her er en tidlig tegning av kjeven fra en bok på 1860-tallet.

Hva var en megalosaurus?

Men forskerne visste ikke hva en megolosaurus egentlig var for noe.

Dette var den første dinosauren som fikk et navn, men Buckland og kollegaene hans hadde nesten ingenting å gå ut ifra.

Det var åpenbart at fossilet til megalosauren var fra et stort og farlig dyr som levde for lenge siden.

Buckland beskrev dinosauren som en gigantisk øgle som var 12 meter lang og 2 meter høy.

Over tid har beskrivelsen av megalosaurusen og andre dinosaurer endret seg etter hvert som forskere har lært mer og oppdaget flere og flere dinosaurer.

På 1850-tallet trodde de at Megalosaurus var gigantiske reptiler.

Store skulpturer

I Crystal Palace park i London finner du flere skulpturer av megalosaurus og andre utdødde dyr.

Richard Owen var forskeren som fant opp ordet dinosaur og hjalp også med å se for seg hvordan disse dinosaurene kunne se ut.

Disse skulpturene har stått siden 1850-tallet.

I Crystal Palace park er det skulpturer av flere utdødde dyr.

På 1850-tallet trodde Owen at dinosaurer var nesten pattedyrlignende skapninger, men med ulike egenskaper fra reptilene.

Derfor ser skulpturene ut som krysninger mellom krokodiller og bjørner, og de gikk på fire bein.

Selv om Owen hadde rett i at dinosaurer var mer enn gigantiske øgler, burde han heller kanskje se mer mot fuglene enn pattedyr.

– Det er først på slutten av 1990-tallet og fremover, at det har endret seg. Nå er den dominerende teorien at dinosaurene er forfedrene til fuglene, sa Jørn Hurum til forskning.no i 2020. 

Jørn Hurum er paleontolog og professor ved Naturhistorisk museum.

Teorien om at dinosaurer og fugler kunne være i slekt starten allerede på 1800-tallet, men det var det ikke mange som trodde på. 

– De ble fremstilt som trege dyr som levde i sumper i tropene. Man trodde at de delvis måtte leve i vann fordi de var så store at de ikke de kunne holde seg oppe med beina sine engang, sier Hurum.

Denne tanken endret seg ikke før på 1980-tallet. 

– Da ble de fremstilt som joggere og løpere, dyr som hadde trent så mye at man så muskelspillet under huden.

Den nye tanken oppsto når de fant fotspor på Svalbard på 60-tallet. Før dette hadde de tenkt at dinosaurene levde i sumpene i tropiske land der det var varmere. 

Ligner mer på fugler enn pattedyr

I dag vet vi at megalosauren ikke gikk på fire bein.

Dette vet vi fordi det har blitt gjort flere funn av ulike dinosaurer og megalosaurer.

På slutten av 1800-tallet dukket mange fossiler opp på kort tid i Nord-Amerika.

Det at forskerne vet mer om dinosaurer, gjør at de forstår bedre hvordan de skal sette sammen fossilene.

I moderne tid har forskere diskutert om megalosaurus var en egen type dinosaur i det hele tatt.

Kanskje Megalosaurus så slik ut? Med sterke farger og skarpe tenner.

Var knoklene som Buckland så på fra andre dinosaurer?

I en studie fra 2008 så forskere på kjevebeinet som Buckland studerte, og de fant ut at dette var helt unikt for megalosauren. Og megalosauren er derfor en egen type dinosaur den dag i dag.

Til å være den første dinosauren som fikk navn, har vi ikke funnet så mange fossiler etter den.

Hva vet vi i dag?

Det at vi har funnet så få fossiler etter Megalosaurus, gjør at vi ikke vet så mye om den i dag heller.

Men noe vet vi.

Forskerne har fått reist den opp på to ben og plassert den inn i en familie med andre arter. Theropoder er en gruppe dinosaurer som går på to bein og inkluderer alle kjøttetende dinosaurer.

Her er en annen illustrasjon av Megalosaurus. Legger du merke til fjærene på toppen av hodet?

Theropodene hadde fugleliknende føtter, og flere av dem hadde fjær. Dagens fugler er også med i denne artsfamilien.

Disse dinosaurene levde over nesten hele jorda og det er til og med funnet fotspor etter slike dinosaurer på Svalbard.

Forskerne vet i dag at en megalosaurus var omtrent 7 meter lang og at de største var rundt 9 meter lange.

Kilder:

Et blogg innlegg fra PHILIP J. CURRIE DINOSAUR MUSEUM om Megalosaurus.

Megalosaurus på SNL.

Theropoda på SNL

Friends of the Crytal Palace Dinosaurs.

Powered by Labrador CMS