I dette området lå det små verktøy av stein, som tidlige mennesker brukte på turen ut av Afrika.

Her gikk menneskene ut av Afrika

Små verktøy og spor av elver og vannhull, viser at menneskene ofte tok veien over land fra Afrika til Europa. 

Menneskearten vi tilhører – homo sapiens – oppsto i Afrika for rundt 300.000 år siden.

Akkurat hvor er ikke forskerne sikre på. Det kan ha vært Etiopia eller Sør-Afrika, men det er gjort mange funn av fossiler av tidligere mennesker over hele Afrika. 

Så begynte menneskene å flytte seg nordover. En del av dem krysset Rødehavet i perioder da havnivået fra lavt. Da vandret de ut fra Afrika horn, det vil si det som i dag er Etiopia og Eritrea. 

Andre tok en rute helt nord i Afrika, via Sinai-halvøya og gjennom Jordan. 

I dag er det glovarm ørken i disse områdene. Men hvordan var det den gang de tidlige menneskene var på vandring?

Menneskene flyttet ut av Afrika langs to ruter. Den røde pilen går over fra dagens Etiopia og Eritrea, via Rødehavet til det som i dag er Jemen. Den blå pilen viser den nordlige ruten gjennom dagens Egypt over til det som i dag er Jordan. Der var det mulig å gå over land.

De gikk langs elver og våtmarker

Forskerne har nå gravd i ørkenen i Jordan-dalen, som utvandrerne gikk gjennom. 

De ser av jordprøvene at det for titusenvis av år siden var store gress-sletter der. Det fantes også elver og våtmarker.  

Dette bekrefter at menneskene brukte ruten over land i nord, i tillegg til den sørlige ruten over Rødehavet, skriver forskerne i studien. 

Langs denne ruten har de slått seg ned ved vannhull, mens de jaktet på dyrene som bodde på gresslettene, tror forskerne. Slik overlevde de den lange ruten i ukjent terreng.

Det er langs elver som nå har tørket ut at forskerne fant små flak av stein. 

Små flak av stein ble brukt som verktøy av mennesker i tidlige tider.

Små steinkniver

Slike små, skarpe flak er funnet mange steder sammen med fossiler av tidligere mennesker. 

De ble brukt som verktøy, til for eksempel å skjære opp planter og kjøtt, skrape skinn og som pilspisser.

Menneskene dro ut av Afrika i mange omganger. Noen kan ha bestemt seg for å vandre langt av gårde, andre har flyttet seg langsomt etter tilgangen på mat og vilt.

Flakene ble mistet eller forlatt av mennesker, og deretter begravd i sand og jord. Hvor dypt de ligger, forteller hvor gamle de er. 

Sist gang disse verktøyene ble brukt, var for 84.000 år siden. 

Kilder:

Mahmoud Abbas med flere:  Human dispersals out of Africa via the Levant. Science Advances, oktober 2023

Når kom folk til Europa? forskning.no, 2015

Menneskeheten ble akkurat mye eldre, forskning.no, 2017

Powered by Labrador CMS