For at du skal lære noe på skolen, må foreldre og lærere forvente noe av deg.
For at du skal lære noe på skolen, må foreldre og lærere forvente noe av deg.

De som sliter på skolen, tror ikke på skryt

«Du er best. Dette klarer du», sier kanskje voksne når du sliter med skolearbeidet. Det er faktisk ikke så lurt.

Hva er det som skal til for at elever blir interessert i å lære på skolen?

Dette har forskere lenge vært opptatt av å finne ut av.

En norsk forsker har lest hundrevis av forskningsstudier på dette. Han mener at han har kommet litt nærmere et svar.

Tror ikke på overdreven ros

Mange foreldre og lærere tror at det er massevis av ros som skal til.

Men ikke all slags ros er like bra om vi skal lære.

Det fant professor Terje Manger ved Universitetet i Bergen da han studerte dette.

Det er viktig at de voksne, både foreldre og lærere, er der og støtter barn, mener han.

Men når de voksne sier ting som: «Du er en vinner» og «Dette klarer du» kan det faktisk virke motsatt. I alle fall om du har liten tro på deg selv.

De som sliter med å lære, er nemlig ikke så lettlurte. De tror ikke på overdreven ros.

Må tro på deg selv

Det beste er om læreren ser at eleven sliter på skolen og forsøker å finne ut hva som oppleves som vanskelig. Da kan eleven få oppgaver som passer bedre og læreren kan forklare eleven hva han eller hun klarer – eller ikke får til.

Når vi sliter med noe og opplever at det går litt bedre, får vi mer tro på oss selv. Når vi får tro på oss selv, lærer vi best. Og da blir vi også interessert i å lære mer, mener forskerne.

Bare snille lærere er ikke best

Forskerne mener at de lærerne som er veldig snille med elevene og gir elevene mye omsorg, ikke er de beste lærerne. Ofte forstår de ikke at elever, også de som ikke er så flinke på skolen, liker at det blir stilt krav til dem.

Disse lærerne kan gjøre at eleven lærer mindre nettopp fordi de forventer så lite av dem.

De aller beste lærerne er de som er snille og oppmerksomme mot elevene, men som også er tydelige på at de har forventninger til dem.

Kilde:

Powered by Labrador CMS