Noen ungdommer snakker mer med foreldrene om å være på sosiale medier.

De som får det bra av å være på internett, har noe til felles

Det spiller en rolle hvor gode foreldre er med teknologi, viser studie.

Å være på internett kan være både bra og dårlig.

– Sosiale medier er en viktig sosial arena for ungdom. Vi ønsker derfor å se på både positive og negative sider ved bruken med tanke på psykisk helse og trivsel.

Det sa psykolog Jens Christoffer Skogen til ung.forskning.no 21. april 2024. Han mente at det ofte bare er snakk om de negative sidene. 

Sosiale medier kan altså være en fin ting også. Det har forskere fra Belgia og USA sett nærmere på i en ny studie. 

Stor forskjell på ungdommene

Over 1.000 ungdommer fra Slovenia deltok i studien. Forskerne fulgte med på dem i et år. De ville finne ut hvordan ungdommene brukte internett. 

Forskerne delte inn ungdommene i to grupper. Bruken av mediene påvirket dem veldig forskjellig. 

Den ene gruppa fikk mye positivt ut av å bruke internett. For den andre gruppa var det ikke så mye positivt med å bruke medier. 

For eksempel kunne den første gruppa sammenligne seg med andre på en mer negativ måte.

Forskerne undersøkte nærmere hva som var forskjellen på de to gruppene. Hvorfor er det å bruke medier bra for noen, men ikke så bra for andre? 

Foreldre som oppmuntret

Foreldrene hadde noe å si for hvordan ungdommene ble påvirket av mediebruken. 

De som fikk mye bra ut av mediebruken, hadde oftere foreldre som var gode på teknologi. Ofte ble ungdommene oppmuntret til å bruke det på en god måte. 

Ungdommer som ikke fikk det bedre av å bruke medier mistet oftere kontrollen over bruken sin. Det kunne for eksempel være vanskeligere å legge fra seg telefonen. 

Ber foreldrene følge med

Hva skal man gjøre for at flere får en bedre medie-hverdag? 

Ungdommer bør få bedre opplæring i hvordan de kan få kontroll over mediebruken, syns forskerne bak denne studien. 

De mener også at foreldre bør snakke med ungdommene sine om å være på sosiale medier. 

Det mente også Jens Christoffer Skogen da ung.forskning.no snakket med ham. 

– Jeg tror blant annet at det er viktigere at lærere på skolen og foreldre snakker med unge om bruken av sosiale medier. 

Kilder:

Powered by Labrador CMS