Sebraer og andre dyr stakk oftere og raskere når de hørte mennesker prate enn løver som knurret.

Sebraer og sjiraffer er mer redde for menneske­stemmer enn løver

Opptak av mennesker som snakket helt vanlig, gjorde at dyrene flyktet. 

Løver burde vært mest skremmende for dyrene som bor i en nasjonalpark i Sør-Afrika. 

For der bor nemlig verdens største flokk av ville løver. De jakter på og dreper sebra, sjiraffer, antiloper og bøfler.

På verdensbasis er menneskene et enda dødeligere rovdyr. Vi tar livet av flest dyr. 

Men har dyra i nasjonalparken skjønt det? At mennesket er de farligste av alle? 

Det ville en gruppe forskere finne ut. 

På et sted der mange forskjellige dyr kommer for å drikke vann, satte forskerne opp et kamera og en boks med lydopptak. Når dyrene kom i nærheten av boksen, spilte den av tre typer lyder: 

Mennesker som snakker helt vanlig. Løver som snerrer og knurrer. Og lyder av jakt med hunder som bjeffer og skudd fra våpen. 

Alle flyktet fra mennesker som prater

Kameraene og høyttalerne sto på plassen i mange måneder. Til slutt hadde forskerne 15.000 opptak som de så gjennom. I alt 19 ulike dyrearter ble fanget opp av kameraene.

Opptakene viste seg at dyrene flyktet fra drikkeplassen dobbelt så ofte når de hørte menneskelyd, som når de hørte løver. 

Alle typer dyr flyktet: sebraer, sjiraffer, leoparder, vortesvin, elefanter og neshorn. Også rovdyr flyktet fra menneskestemmene. 

Dyrene ble også mer skremt av mennesker som snakker med rolig stemme enn lyder av geværskudd og bjeffende hunder. 

Vi mennesker har en enorm påvirkning på miljøet. Vi endrer klimaet, ødelegger dyrs leveområder og utrydder arter, skriver forskerne. 

– For dyrene er det et sterkt faresignal å bare høre at vi er i nærheten. De er livredde for mennesker, mye mer enn noen andre rovdyr, sier forsker Liana Y. Zanette fra Canada, som var med på studien. 

Men hvilke dyr er farligst for oss mennesker? 

Myggen er verdens farligste

Myggen dreper flest mennesker. Hvert år dør 600.000 personer av sykdommen malaria, som de har fått av mygg, ifølge Verdens helseorganisasjon. 

Mennesker er også farlig for mennesker. Vi dreper hverandre for penger, makt og politikk. En halv million mennesker blir drept av andre mennesker hvert år. I tillegg kommer mennesker drept i krig. Det varierer fra år til år, men i 2017 ble 90.000 personer drept i krig. 

Slanger er farlige for mennesker. Til sammen 100.000 dør hvert år av slangebitt. 

Hunder kan smitte mennesker med rabies. Hvert år dør 59.000 av denne sykdommen. 

Deretter kommer mark og insekter som kan gi oss dødelige sykdommer. Innvollsorm tar livet av mange. 

De store rovdyrene, som krokodiller, løver, bjørn, ulv og hai dreper derimot ikke mange mennesker. 

Farligst i Norge

I Norge har vi ikke mygg med malaria eller hunder med rabies. Vi har også få mord sammenlignet med mange andre land. 

Vi har bare en giftig slange, men det er lenge siden noen har dødd av et bitt fra en hoggorm her i landet.

Det er 200 år siden et menneske ble drept av ulv og 100 år siden et dødelig angrep fra bjørn.  På Svalbard er det mange isbjørn, og der har seks personer blitt drept i løpet av de siste femti årene.

Vepsen er nok farligst for oss i Norge. Ikke fordi den er giftig, men fordi noen er så veldig allergiske mot vepsestikk. Hvert år dør én eller to personer av allergisjokk etter vepsestikk. 

Kilder:

Powered by Labrador CMS