Ting krasjer i hjernen når vi multitasker.

Derfor fungerer det ikke så bra å gjøre flere ting samtidig

Noen av oss er litt bedre på multitasking. Det handler om alder. 

Noen ganger har døgnet for få timer, og vi prøver å gjøre mye på kort tid. 

Alle multitasker iblant – altså gjør flere ting samtidig. Ungdommer hører på musikk og chatter med en venn samtidig som matteleksene er i prosess. 

Foreldrene smugkikker kanskje på telefonen samtidig som de kjører bil, selv om det er forbudt. 

Men det er noen ulemper med multitasking, ifølge forskere. 

Hvem er best på multitasking? 

Forskning har vist at ikke alle er like gode på multitasking. Det handler om alder, skriver professor i psykologi Peter Wilson i The Conversation. På denne nettsiden skriver forskere fra hele verden om det som interesserer dem.  

Hjernen til voksne fungerer litt annerledes enn barn sin. Hjernen vokser og forandrer seg. I tillegg har voksne mye mer erfaring. 

Det voksne gjør, har de ofte gjort før. Da kan det være lettere å gjøre to ting samtidig.

Barn begynner gjerne å gå saktere eller annerledes når de får noe å tenke hardt på, ifølge Wilson. 

Eldre multitasker ikke like bra

Men det er også slik at eldre mennesker er dårligere på multitasking. Litt rart, kanskje. De har jo enda mer erfaring. 

Men igjen peker forskeren på hjernen. Det skjer mye fra vi er voksne til vi er gamle. 

Eldre bruker ofte en bestemt del av hjernen når de gjør flere ting samtidig. Det kan gjøre at det skjer litt for mye akkurat der. 

Vi kan si at ting krasjer oppe i hjernen. 

Dette betyr ikke at de yngre voksne er kjempegode på å gjøre mange ting samtidig. Det er vanskelig for dem også. 

For eksempel har forskning vist at det er større risiko for en ulykke for dem som kjører bil og snakker i telefonen samtidig. 

Multitaskerne husket dårligere

Kanskje er det lurt å legge bort telefonen når du egentlig skal tenke på norskleksene. 

En studie ung.forskning.no skrev om i 2020 viste at dem som gjør mange ting samtidig, husker dårligere. 

Ungdommene som var med i studien, fikk se ulike ting på en skjerm. Så skulle de forsøke å huske hva de hadde sett. 

De ble spurt om hvor gode de var på å huske og å følge med. Forskerne spurte også om hvor gode de var på multitasking. 

De som multitasket mest var dårligst på å huske. Hjernen vår er egentlig laget for at vi skal konsentrere oss om én ting av gangen, sa forskerne bak denne studien. 

Kilder:

Powered by Labrador CMS