3DADL på Edvard Munch videregående skole har forsket på dans.

Elever har forsket på hvorfor dansere pensjonerer seg som 35-åringer

Noen av elevene som har forsket kan vinne 30.000 kroner.

Hvert år inviterer Holbergprisen videregående skoler fra hele Norge til å delta i deres forskningskonkurranse.

Her er førstepremien 30.000 kroner.

Elevene skal selv finne noe å forske på og får hjelp fra ordentlige forskere.

I år var for første gang elever som går danselinja med på prosjektet.

– Det er kjempespennende. Vi har vanligvis mye fysisk undervisning, så dette er med på å gi elevene et større perspektiv på dansen og dansens rekkevidde, sier Anette Sture Iversen som er lærer ved Edvard Munch videregående skole.

Første året med dans

På Edvard Munch videregående skole har tredjeklasse i dans deltatt i Holbergprisen i år, i faget Dans i perspektiv 2.

– I starten var det litt vanskelig, men det begynte å bli gøy når vi så at det ble bra, sier Tiril Aslaksen som er en del av gruppa som har forsket på hvorfor profesjonelle dansere pensjonerer seg så tidlig.

De startet med prosjektet i januar og har skrevet en 15 siders oppgave om forskningsprosjektet.

I klassen deres var det 11 grupper med ulike temaer, men alle forsket på dans.

Klassen 3DADL fikk hjelp av danseforskeren Elizabeth Svarstad som er ekspert på tidlig dansehistorie og barokkdans.

Hun har hjulpet elevene med skriveveileding og lært dem hvordan de skal fram når de skal forske på dans.

Elevene har blant annet forsket på hvordan dans kan påvirke de eldre, Oslos dansemiljø, kroppen som verktøy og streetdance.

Fakta om Holbergprisen

  • Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som tildeles årlig for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.
  • Holbergprisen er oppkalt etter den dansk-norske forfatteren og vitenskapsmannen Ludvig Holberg, som ble født i Bergen i 1684.
  • Ludvig Holberg spilte en viktig rolle i å bringe opplysningstiden til de nordiske landene og bidro til en modernisering av flere akademiske disipliner og undervisningsmetoder.

Tidlig pensjon fra scenen

Gruppa som har forsket på hvorfor noen dansere pensjonerer seg så tidlig, har blitt sendt inn som bidrag og har muligheten til å vinne Holbergprisen i skolen.

– Vi har aldri jobbet med forskning før, men vi tror det er god trening for videre studier, sier Tiril Aslaksen.

Amely Lou Inauen, Nora Sofie Eide og Tiril Aslaksen ville egentlig forske på dansere som skader seg, men endte med å ombestemme seg etter at de leste mye tidligere forskning og fikk svar på en spørreundersøkelse de hadde sendt ut.

– Det er ikke så mye forskning på dans, så vi måtte bruke forskning fra utlandet, sier Aslaksen.

Nora Sofie Eide, Amely Lou Inauen og Tiril Aslaksen har forsket på hvorfor dansere tar så tidlig pensjon i forhold til gjennomsnittet i Norge.

I forskningsprosjektet sitt fant de ut at gjennomsnittlig pensjonsalder for en danser er på rundt 35 år, noe som er 30 år lavere enn gjennomsnittet i Norge.

– Det er flere grunner til det, men åtte av ni sier de har opplevd en form for skade. Og fem av ni sier det endte karrieren fordi kroppen ikke hang med lenger.

Noen steder, som på Nasjonalballetten, må gi seg når man er 41 år.

Når elevene spurte danserne om de kunne holdt på lenger, fikk de ulike svar. Noen sa rett og slett bare nei, men to stykker svarte at de kunne holdt på lenger hvis pensjonsalderen på arbeidsplassen var høyere. En av dem svarte: «Jeg kunne nok holdt på 8-10 år til.»

– Vi trodde at økonomi skulle være en større grunn for at folk pensjonerte seg. Men det var det ingen som nevnte. Dansere får jo ikke kjempegodt betalt i forhold til andre idrettsutøvere.

Elizabeth Svarstad er universitetslektor ved Norges musikkhøgskole og danseforsker.

Synliggjøre danseforskning

I Norge er det bare 14 personer med akademisk doktorgrad innenfor danseforskning.

En av dem er Elizabeth Svarstad som har vært forskerkontakten til 3DADL.

– Hvordan var det å hjelpe elevene med forskningen sin?

– Det har vært en veldig positiv opplevelse for meg, hyggelig, spennende og lærerikt, sier Svarstad.

– Det har gledet meg stort at dansevitenskap for første gang er en del av Holbergprisen i skolen. Det er med på å synliggjøre danseforskning, som er et relativt lite forskningsfelt sammenlignet med andre felt.

30.000 rett i lomma

– Hva skal dere bruke pengene på hvis dere vinner?

– Russetiden er jo over når vinneren blir annonsert, ellers hadde det gått til det. Men kanskje noe annet kos, som Syden eller en festival, sier Tiril Aslaksen.

– Kanskje vi skal donere de til veldedighet? spør Amely Lou Inauen resten av jentene.

Det er 20 skoler som har blitt valgt ut til å være med på Holbergprisen i skolen, og alle skolene sender inn tre bidrag som skal bli bedømt av en fagjury.

Vanligvis deltar fag som norsk, historie, sosiologi, psykologi, religion og etikk. Men alle fag innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag er velkomne.

I fjor var det Elise Harwiss ved Elvebakken videregående som vant for sitt forskningsprosjekt Pårørendes rolle i heroinassistert behandling.

Powered by Labrador CMS