Noen måker overvintrer i Norge, men de fleste fiskemåkene, hettemåkene og gråmåkene reiser til Storbritannia eller sørover i Europa når det blir for kaldt her i landet. Nå er de på vei til til Norge og bytakene våre.

Nå kommer måkene til byene. Da blir det bråk

I april kommer de flyvende og skrikende inn i byene. Mange blir sinte på de nye naboene, men bylivet er trygt for fuglene.

Det finnes sju forskjellige måkearter i Norge. De har det ikke så bra for tiden.

Fem av måkeartene står på rødlista, det vil si at de er i fare for å dø ut.

Vanligvis bor måkene på kysten. Men i noen år er det lite plankton og fisk i havet. Dessuten forstyrrer folk og båter reirene deres. Mink, oter, rev og havørn spiser egg og måkeunger.

Klimaendringer kommer på toppen og gir måkene ekstra utfordringer.

Noen måkearter har funnet en løsning på det vanskelige livet ved havet.

Takene er trygge

Fiskemåker, hettemåker og gråmåker reiser til byene.

– Om du ser en by ovenfra, ser takene nesten ut som en skjærgård, sa Svein-Håkon Lorentsen til forskning.no. Han forsker på fugler ved NINA, Norsk institutt for naturforskning.

Takene er trygge steder for måkene å bygge reir og legge egg, ifølge forskeren. Her er det ingen minker og havørn. Og katter er ikke noe problem for måker.

I byene er det nok mat. De spiser mat fra gata og ved restauranter. Måkene finner også insekter, meitemark, bær og frukt.

Mange mennesker liker ikke de nye naboene.

Skriker, bæsjer og stuper

Det er forbudt å fjerne reirene deres, så har man fått en måke på taket, må den bli der.

Måkene skriker høyt og forstyrrer folk om natta. De skitner til gater og vegger med sin svart-hvite blanding av tiss og bæsj.

Den sterkt etsende måkemøkka kan ødelegge biler, båter, fasader og statuer.

Og noen ganger stuper de ned mot oss.

– Mange liker å mate måkene, og noen synes det er gøy at de tar mat rett fra hendene deres. Da lærer måkene å stupe mot folk, sa Lorentsen.

Vil skyte måker

Noen politikere liker ikke at måkene har flyttet til byene. Det har kommet forslag om å skyte fuglene eller forgifte dem. En politiker foreslo å gi måkene p-piller.

Det finnes mange andre tiltak, ifølge Jo Anders Auran, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Det kan bli forbudt å mate måker. Kommunen kan tømme søppel oftere. Det går også an å sette opp stengsler på takene slik at de ikke kan lage reir der.

Vi kan også lære oss å tåle de nye naboene.

– Vi må akseptere å ha naturen innpå oss, selv om det oppleves som nytt og plagsomt, sa Auran.

Måkene reiser tilbake til havet i juli. Det gjelder å holde ut, mente forskeren fra NINA.

– Vi må tåle måkestyret som bare pågår noen uker om sommeren og heller glede oss over at vi har dyreliv så nær oss, sa Lorentzen.

Powered by Labrador CMS