Fossil av mammuter. Utstilt på et museum.
Kanskje vil vi se mammuter på jorda igjen.

Er det noe vits å gjenopplive utdødde dyr?

Amerikanske forskere har prøvd å finne ut om de kan bringe tilbake en fugl som døde ut for hundrevis av år siden.

Hvis du har sett Jurassic Park-filmene, så synes du kanskje ikke det er så lurt å gjenopplive dinosaurer. Men kanskje vi kan få tilbake noen av de mange utdødde dyrene som kan være nyttige for naturen? 

Forskere ved Harvard University i USA har fått tak i DNA-et til en utdødd moa. 

Denne fuglen døde ut for rundt 700 år siden og da den levde på New Zealand bodde det ikke mennesker der.

Med DNA-et til fuglen håper forskerne at de kan lære mer om både dem og andre utdødde dyr.

Kanskje kan de til og med gjenopplive moaen med moderne teknologi. 

Om DNA

DNA er arvestoffet som finnes i alle celler.

DNA inneholder oppskrifter som bestemmer hvordan et dyr eller en plante skal se ut og fungere. Disse oppskriftene kalles gener.

Genene videreføres fra en generasjon til den neste. Alt DNA må kopiere seg selv når nye celler dannes ved celledeling. De nye cellene har helt likt DNA.

DNA har form som en lang, dobbelttrådet heliks hvor genene ligger etter hverandre på rekke. Disse trådene er pakket tett sammen med proteiner i kromosomer.

Et dyr eller en plantes samlede DNA kalles genomet. Hver celle i et dyr eller en planteinneholder de samme oppskriftene, men ikke alle kommer til uttrykk i hver celle.

(Kilde: Lene Martinsen / Store Norske leksikon)

Verden har endret seg

– Det er ingen garanti for at arten som man gjeninnfører, fungerer i det miljøet som den blir satt ut i. Det skjer jo en del ting på 700 år. Verden er ikke den samme, forteller Anette Högström. 

Hun er paleontolog ved UiT Norges arktiske universitet. En paleontolog forsker på liv som har dødd ut, som mammuter og dinosaurer.

Det at vi har blitt flere mennesker, er en av grunnene til at ting har endret seg her på jorda.

– Når vi blir flere mennesker påvirkes naturen, og det blir mindre og mindre villmark, forteller hun. 

Hvordan skal dyrene overleve?

Hvis forskerne klarer å lage dyrene på nytt må vi finne ut hvordan de skal overleve, for de har jo allerede dødd ut én gang. 

Högström forteller at dette kan være vanskelig, for det er ikke alltid vi vet hvorfor et dyr har dødd ut. 

Det er enklere med dyr som vi vet ble utryddet av mennesker, for eksempel fordi vi jaktet for mye på dem.

– Den kunnskapen vi har fått av å forske på genene til utdødde dyr, kan vi kanskje bruke til å forske på hvordan vi skal bevare de dyrene som faktisk lever i dag, sier hun. 

Når dyr forsvinner, så endrer naturen seg

Når et dyr blir borte fra naturen, så vil også de andre dyra og plantene rundt dem endre seg, og det er ikke alltid like lett å vite hva som egentlig forandrer seg. 

– Det er som et spill med domino. Hvis du dytter på en brikke, så er det kanskje en del andre brikker som også faller. Det er ikke alle konsekvensene vi vet om, forklarer Högström. 

Det betyr at når et stort dyr blir borte, så er det lett å vite at det ikke er der lenger. Noe annet er det når et lite insekt vi ikke engang visste fantes, blir borte. 

Skjelettet til fuglen little bush moa. Bilde er tatt fra en utstilling på et museum.
Slik ser skjelettet til little bush moa ut.

Hvilke dyr skal vi velge?

Det er over 1,5 millioner kjente dyrearter i verden og over 1 million av dem er insekter. Ekspertene tror at det kan være så mange som 8 millioner forskjellige arter totalt. Det betyr at det kan være millioner av dyr, fisk og insekter som vi ennå ikke har oppdaget. 

I Norge har vi 30.000 forskjellige arter som vi vet om, men forskere tror det finnes over 40.000 arter som vi ennå ikke har oppdaget.

– Når vi snakker om å gjeninnføre dyr, så handler det om store dyr. Samtidig som det er veldig mange dyr som forsvinner som vi ikke vet om, sier Högström. 

Mammuter for klima

Tidligere i år skrev forskning.no om et selskap som ønsker å gjeninnføre mammuter

Mammutene skal bli satt ut på tundraen i Sibir. Dette vil de gjøre for å hjelpe naturen og klimaet. Tundraen i Sibir er enorme områder det er lite trær, og bakken er frossen.

Her levde det mange mammuter, men de døde ut for rundt 4.000 år siden. Hvis mammutene kommer tilbake hit vil de blant annet hjelpe til med å gjødsle bakken med bæsjen sin, tror ekspertene som vil gjenopplive det utdødde elefantdyret.

– Men det er viktig å vite at man aldri vil kunne få en mammut slik som mammuten faktisk var da den levde, forteller Högström.

Det er fordi forskerne også må bruke genmateriale fra en elefant for å få det til. 

Kilder:

Artikkelen "A nuclear genome assembly of an extinct flightless bird, the little bush moa" er publisert i tidsskriften Science. 

Les mer om alle dyreartene i verden hos Artsdatabanken. 

Powered by Labrador CMS