I denne hulen er det funnet rester etter flere mennesker.

I denne hulen har forskere funnet mange eldgamle tenner. En av dem var spesielt interessant

Den gamle tanna kan fortelle noe om hva folk spiste for kjempelenge siden.

Vi vet at forfedrene våre hadde tanntrøbbel.

Men hadde folk de samme bakteriene i munnen for noen tusen år siden? 

Nå har forskere undersøkt to 4.000 år gamle tenner. Disse ble funnet i en hule i Irland og skal ha tilhørt samme mann. 

En av disse tennene kunne gi noen spennende svar. 

Syre lager hull

Maten vi spiser, påvirker hvordan tennene ser ut. Derfor kan tenner fra folk som en gang har levd, si noe om hva de har spist. 

Sukker er ikke bra for tennene. Noen spesielle bakterier som trives i munnen vår, elsker sukker. Spiser vi mye sukker, kan det bli mange av dem. 

Og når disse bakteriene spiser sukker, produserer de syre. Hvis syren får ligge på tennene våre for lenge, kan det bli hull. 

Sjelden å finne

Den vanligste bakterien som lager hull, heter S. mutans

Det litt merkelige er at akkurat denne er veldig sjelden å finne på gamle tenner. Hvis tennene er godt bevarte, kan forskere nemlig finne ut hvilke bakterier som fantes på tennene da personen levde. Det sørger moderne teknologi for. 

På den ene av disse to tennene fant forskerne faktisk S. mutans. Ganske mye også. 

– Vi ble veldig overrasket over å finne store mengder S. mutans på denne 4.000 år gamle tannen. 

Det sier forskeren Lara Cassidy i en pressemelding. 

Etser kanskje bort seg selv

Det kan være to grunner til at S. mutans er sjeldne å finne på gamle tenner, mener forskerne. 

En mulig årsak er at sporene etter bakteriene etses vekk av syren de selv produserer. 

Det andre er at S. mutans kanskje ikke trivdes like godt for noen tusen år siden. Folk spiste jo andre ting da. 

Døde før han rakk å få hull

Mange av tennene som ble funnet i grotten, var veldig råtne. 

De to tennene som disse forskerne undersøkte, hadde ingen hull. Mannen som de tilhørte, må likevel ha hatt stor sannsynlighet for å få det, tror de. 

Han hadde også ganske mye av en type bakterier som kan gjøre tannkjøttet sykt. De tror han var i ferd med å få en ganske vond munn. Han døde før det gikk så langt.

Forskerne kunne se at disse bakteriene har forandret seg veldig mye fra den gang og frem til nå. 

De tror tilgangen på sukker er en viktig årsak. 

Fra jakt til jordbruk

Det skjedde noe da folk gikk fra å være jegere og sankere til å drive med jordbruk. Man begynte å spise andre ting. Mer sukker, blant annet. 

Mannen som hadde tennene vi skriver om her, levde etter at folk begynte med jordbruk.

Forskeren Torfinn Ørmen forklarte til forskning.no i 2022 at jegere og sankere spiste alt mellom himmel og jord. De var veldig sunne. 

Jordbrukerne spiste stort sett bare ting de dyrket. 

– De fikk slitasjeskader av å ligge på knærne og luke. Og de hadde tilgang på mye sukker. 

Folk begynte å spise mat som ikke var så bra, forklarte Ørmen. 

Han sa også at det tok lang tid før sukker ble vanlig å spise for de fleste. Derfor er det bare noen få hundre år siden hull i tennene ble et veldig stort problem. 

Kilder:

Powered by Labrador CMS