Mange gutter tar utdanning innenfor tekniske studier. Hvorfor det?

Hva vil gutter bli når de blir voksne?

SPØR EN FORSKER: Vil gutter egentlig bli brannmenn og fotballspillere?

Du kjenner kanskje en liten gutt som vil bli fotballproff eller politimann når han blir stor? Men hva med når de blir litt større? 

Vi har snakket med en forsker om hva gutter og jenter vil bli når de blir voksne og hvorfor de vil bli forskjellige ting. 

Jenter har endret seg mest

Liza Reisel er forsker ved Institutt for Samfunnsforskning og har blant annet forsket på hva gutter og jenter utdanner seg til og hva de vil bli når de blir voksne.

Hun forteller at når gutter blir litt større, så ser de rundt seg at voksne menn og kvinner jobber med forskjellige ting. 

– Dermed så tenker de at ikke alle typer jobber passer for dem som gutter.

Hun sier også at mange barn ser annerledes på det de skal jobbe som når de blir store enn det barn gjorde i gamle dager.

– Det som er interessant, er at det har endret seg mye mer for jentene enn for guttene. Det er mye vanligere nå enn før at jentene tenker at de kan bli hva som helst, mens guttene fremdeles er litt i de samme banene, sier Reisel.

Liza Reisel har forsket på hva slags utdannelse gutter og jenter tar.

Teknologi og kroppsarbeid

Mange gutter tar utdanning innenfor tekniske studier. Ifølge tall fra utdanning.no er det mange gutter som vil utdanne seg til sivilingeniør og siviløkonom.

En sivilingeniør kan bygge maskiner, broer og bygninger, mens en siviløkonom kan jobbe med å gi økonomiske råd til bedrifter.

Et annet populært valg for guttene er IT, der man kan jobbe med koding av dataprogrammer og nettsider.

Men de yrkene der det jobber aller flest menn, sammenlignet med kvinner, er tømrer og elektriker. En tømrer bygger trehus og andre ting av tre, mens en elektriker monterer og reparerer elektriske anlegg.

De jobbene der det jobber aller flest kvinner i forhold til menn, er sykepleier og førskolelærer.

Men hvorfor er det slik?

Ifølge Reisel kan det være at unge har forestillinger om hva slags yrker som passer mer for gutter eller for jenter.

– Jeg har hørt om barn som blir overrasket når de hører at leger eller lærere kan være menn. De har bare møtt lærere og leger som er damer. Selv om det finnes mange lærere og leger som er menn, sier hun til ung.forskning.no.

Fritid og de rundt deg

Forskning gjort ved OsloMet viser at gutters personlighet og hvordan de vokser opp er med på å bestemme hva de ender opp med å jobbe med som voksne.

– Hvis gutter begynner tidlig med å kode eller gaming, så tenker mange at de har lyst til å jobbe med det når de blir store, sier Reisel.

Å ha en vennegjeng med lignende interesser eller et familiemedlem som driver med et yrke, kan også inspirere og påvirke barn. De som har foreldre eller noen de kjenner som for eksempel er lege, har høyere sjanse for å selv bli lege.

– Følg drømmen

Men det er også mange gutter som ikke har så lyst til å bli tømrer, elektriker eller ingeniør. 

Reisel sier at du bør se deg om etter rollemodeller og fokusere på skole, sånn at du kan bli det du vil.

– Hvis du er nysgjerrig og tror at du kommer til å like å gjøre noe som ikke er så typisk for gutter, så vil jeg uansett følge drømmen og ikke tenke på hva andre mener og synes, sier Reisel.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Powered by Labrador CMS