På Arendalsuka hadde YouCount med seg en utstilling, som du kan se litt av på bildet. Sara Berge Lorenzen og Elias Mokhlis har forsket på hva som gjør en jobb meningsfull for unge.
På Arendalsuka hadde YouCount med seg en utstilling, som du kan se litt av på bildet. Sara Berge Lorenzen og Elias Mokhlis har forsket på hva som gjør en jobb meningsfull for unge.

7 ting som gjør en jobb meningsfull for unge

 Hvordan vil unge ha det på jobben?

Halvparten av verdens befolkning er under 30 år og det vil bli enda flere unge i fremtiden. Hvordan vil unge mennesker egentlig ha det på jobben?

YouCount er et europeisk forskningsprosjekt og det er arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet som har prosjektet her i Norge.

YouCount består av mange forskere, men også unge medforskere som er mellom 15 og 28 år gamle.

Temaet for forskningsprosjektet har vært hvordan unge skal få seg jobb og hvordan jobb kan gjøre at unge føler seg inkludert, forteller Sara Berge Lorenzen som jobber med forskningsprosjektet YouCount.

Ifølge SSB er den mest populære sommerjobben for unge innenfor salg.
Ifølge SSB er den mest populære sommerjobben for unge innenfor salg.

Men de unge medforskere snudde fokuset over på om jobbene ungdommer har, er meningsfulle for dem.

– Det gir et så verdifullt perspektiv å ha med medforskerne. Det hadde blitt helt annerledes uten dem, sier Lorenzen.

De unge medforskerne kom fram til syv punkter som gjør en jobb meningsfull for unge. De unge må:

· Bli hørt og få si sin mening

· Bli kjent og føle fellesskap med sjefer og kollegaer

· Samarbeide med andre og ikke bare jobbe alene

· Lære og mestre nye ting

· Bruke energien sin

· Bidra til samfunnet

· Få hjelp til å bygge nettverk og tenke karriere

Elias er ung medforsker

– Treffer YouCount på disse syv punktene?

– Ja, forteller Elias Mokhlis med et smil om munnen. Han er ung medforsker og har hjulpet med å komme fram til disse syv punktene sammen med flere andre medforskere og ungdommer fra Oslo.

De har laget intervjuspørsmål, holdt intervjuer og tenkt mye  over svarene de fikk inn.

– Vi har fått opplæring i hvordan det er å være ungdomsforsker og medforsker. Vi har vært med på idéutviklingen, workshopene og å planlegge prosjektet, forteller Elias.

– Vi står veldig tett sammen med forskerne.

– Hvordan er det å være medforsker på et slikt prosjekt?

– Det er veldig lærerikt. Hver dag møter vi på nye utfordringer. Det er veldig hyggelig å samarbeide med både voksne og andre ungdom.

Stiller bedre spørsmål

Lorenzen fra OsloMet sier at ungdommene som er med som forskere på prosjektet, får kontakt med helt andre mennesker enn det forskerne gjør. 

– De stiller mye bedre spørsmål enn det vi gjør og har et helt annet perspektiv. Dette må vi ha inn i forskning generelt, sier Lorenzen.

Powered by Labrador CMS