For mange kan det være stas å ha en sommerjobb, og tjene litt ekstra penger.

Hvis du har sommerjobb eller deltidsjobb som ung, får du ofte høyere lønn som voksen

Forskjellen kan bli nesten 100.000 kroner i året.

Skal du jobbe i sommer? Det kan ha en stor effekt på hva du tjener som voksen.

Ifølge SSB kan det være svært lønnsomt med sommerjobb.

Ungdommer som hadde en sommerjobb eller deltidsjobb som 17-åringer, tjente nesten 100.000 kroner mer i året som voksne.

– En grunn til at det kan være fint å komme tidlig inn i arbeidslivet, er at man får erfaring med hvordan arbeidslivet fungerer og kanskje også en motivasjon til å utdanne seg videre, sier forsker Elin Svarstad til ung.forskning.no. Hun har blant annet forsket på lønn og arbeid ved Fafo.

Elin Svarstad er forsker ved Fafo.

De med sommerjobb tjener mye bedre

– Det å ha en deltidsjobb som ung ser ut til å være et svært lønnsomt springbrett videre inn i arbeidslivet, sier seniorrådgiver i SSB Jon Epland.

SSB har fulgt med på lønnsutviklingen til de som er født i 1987, fram til de fylte 34 år i 2021.

I 2021 var median-inntekten for voksne menn som hadde hatt jobb som ungdom 632.000 kroner, men 535.000 kroner for de som ikke hadde hatt jobb som ungdom.

Det er 97.000 kroner forskjell.

Forskjellen var litt mindre hos kvinner, her var forskjellen 82.000 kroner.

– Vi finner de samme inntektsforskjellene mellom de som hadde jobb som 17-åring, og de som ikke hadde det både for 1989- og 1991-kullene, sier Epland.

Lønn er ikke eneste forskjellen

SSB ser flere sammenhenger mellom det å ikke ha deltidsjobb som ung og voksenlivet. 

Blant de som ikke hadde jobb som ung, var det flere av de som ikke hadde jobb som voksen. 

Rundt 15 prosent av kvinner som ikke hadde hatt jobb som ungdom, hadde heller ikke jobb som 34-åring.

Bare 6 prosent av kvinnene som hadde jobb som ungdom, sto uten jobb som voksen.

– Gruppa som ikke jobbet som 17-åringer, hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å ende opp som mottaker av uføretrygd som unge voksne, sammenlignet med jevnaldrende som jobbet, sier Epland.

Uføretrygd er penger du får fra staten når du ikke kan jobbe fulltid på grunn av sykdom eller skade.

Det er flere yrker som krever høyere utdanning.

Høyere utdanning

SSB ser også en forskjell når det kommer til utdanning.

De som ikke hadde jobb som ungdom, tok mindre utdanning, og ikke like mange tok høyere utdanning.

Høyere utdanning er utdanning som du tar etter videregående og bygger som oftest på generell studiekompetanse. Dette kan for eksempel være en bachelorgrad som er tre år på en høyskole eller universitet. 

Familien kan spille en stor rolle. Kanskje de kjenner noen som har jobb til deg?

Familien din kan spille en stor rolle

Familie spiller også en rolle om du får deg jobb som ungdom.

Nesten 36 prosent av de som ikke jobbet som ungdom, kom fra en familie som tjente mindre penger, viser tallene fra SSB.

– Det er nemlig en sammenheng mellom å være ung og ikke jobbe og å komme fra en lavinntektsfamilie. En forklaring på denne sammenhengen kan for eksempel være at foreldre med god inntekt har større nettverk og dermed bedre muligheter til å skaffe barna sommerjobb, sier Svarstad.

Hun sier at det er lurt å ha i bakhodet at det er en fordel å ha en sommerjobb eller deltidsjobb som ung.

– Det gir en mulighet til å teste ut arbeidslivet og kanskje også gjøre det lettere å velge utdanning eller yrkesvei senere i livet, betrygger Svarstad. 

Saken er oppdatert 12/6-23 kl 15.47: Fjernet et sitat av Svarstad.

 —————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Powered by Labrador CMS