I Norge er det svært få elever som sier at de har blitt mobbet, sammenliknet med andre land.
I Norge er det svært få elever som sier at de har blitt mobbet, sammenliknet med andre land.

Mange barn synes skolen er helt topp de første årene

Nå som sommerferien endelig er her, er det kanskje ikke så mange som lengter tilbake til skolen. Men norske elever trives veldig godt på skolen, sammenliknet med i andre land i Norden. Når de blir eldre, blir det mer stress.

Nesten halvparten av jentene på 11 år sier at de liker seg veldig godt på skolen.

42 prosent av guttene sier det samme.

Det er flere barn i Norge som liker seg på skolen enn i de andre nordiske landene.

Dette fant forskere ut da de skulle finne ut av helsen, trivselen og læringen til elever på 11 år, 13 år, 15 år og 16 år.

Den samme undersøkelsen blir gjort i de fleste land i Europa med jevne mellomrom.

15-åringen trives ikke så godt

Blant elevene som var 15 år var det ikke fullt så mange som synes at skolen er helt topp.

Da svarte 28 prosent av jentene og 27 prosent av guttene at de trives veldig godt på skolen.

Likevel er det bra i forhold til andre land. I de andre nordiske landene var det bare rundt 20 prosent som trivdes veldig godt.

Mer stress

En av årsakene til at elever ikke er så glad i skolen lenger når de blir eldre, er at de får mye mer å gjøre der.

Da stresser mange mye med skolearbeidet, viser undersøkelsen.

Omtrent halvparten av guttene og 70 prosent av jentene sier at de blir veldig stresset av skolearbeidet.

I alle land i Norden er det flere jenter enn gutter som sier at de synes skolearbeidet er stressende.

Færre blir mobbet

Denne undersøkelsen av skoleelever har blitt gjort på samme måte flere ganger siden i 1983. Fra 1985 har den blitt gjort hvert fjerde år.

De siste fire årene har det skjedd noe veldig bra. Norske skoleelever som sier at de har blitt mobbet, er nesten halvert på denne tiden.

Problemet er ikke løst

I Norge er det rundt 5 prosent som sier at de har blitt mobbet. Dette er lite sammenliknet med andre land.

Forskerne tror det kan være fordi skolene har jobbet mye med mobbing de siste årene.

Men det betyr ikke at problemet er løst.

Når det fortsatt er noen elever som blir mobbet på skolen, kan vi ikke være fornøyde. Den norske regjeringen sier at vi skal ha nulltoleranse for mobbing i Norge.

Powered by Labrador CMS