Barn som lærer spesielt raskt ligger gjerne langt foran de andre i klassen sin. Det kan gjøre at de føler de ikke lærer noe på skolen.
Barn som lærer spesielt raskt ligger gjerne langt foran de andre i klassen sin. Det kan gjøre at de føler de ikke lærer noe på skolen.

De smarteste elvene må få oppgaver som passer dem bedre, mener lærere

Elever som lærer veldig lett, begynner fort å kjede seg på skolen.

Noen barn lærer ting veldig raskt. De kan allerede lese og skrive før de starter på skolen.

Da begynner de fort å kjede seg i timen, for de kan jo alt fra før.

Noen tenker kanskje at disse barna bare er heldige og klarer seg selv. Men mange av dem kan få det vanskelig på skolen.

Noen følger ikke med i timen og lager trøbbel. Enkelte vil ikke dra på skolen. Dette viser en undersøkelse som forskning.no har skrevet om før.

Vet lærere nok om hvordan de skal følge opp disse barna?

Mange lærere har spesielt gode elever i klassen

Astrid Lenvik er forsker ved Universitetet i Bergen. Der studerer hun elever med ekstra store evner. Forskerne kaller det ekstraordinært læringspotensial.

Lenvik fikk samme resultater som andre forskere. Det er ikke så enkelt for elevene å ha større evner enn sine klassekamerater.

Lenvik ba lærere om å fortelle om sine erfaringer med disse barna.

De fleste av lærerne synes at de kan for lite om elever som har ekstra store evner.

Tre av fire lærere i Astrid Lenviks undersøkelse sa at de har hatt slike elever i klassen sin. Litt under halvparten har det nå.

Ville ikke på skolen

forskning.no har snakket med en mor. Hun forteller at sønnen hennes var utadvendt og glad gutt i barnehagen. Da han begynte på skolen, ble han sint og frustrert.

– Etter et par uker kjente vi ikke igjen vårt eget barn, forteller hun.

– I barnehagen var det bare gøy at han hadde så enormt mye kunnskap. På skolen passet han ikke inn.

Da skulle alle følge samme oppgaver. Han trodde han skulle på skolen for å lære, men kjedet seg fra første dag, forteller moren.

En test viste at han lå tre år foran sine jevnaldrende i nivå.

Etter denne testen har foreldre kjempet med skolen. De vil at sønnen skal få opplæring som passer han bedre, forteller moren.

Skolen gjør ikke nok, mener lærerne

Astrid Lenvik fikk svar fra 300 lærere i sin undersøkelse. Nesten alle mener at elevene som lærer veldig lett trenger noe mer enn den vanlige undervisningen.

De må få oppgaver som utfordrer dem og som de kan lære noe nytt av.

Mange av lærerne mener at skolene ikke gjør nok for å legge til rette for det.

Får ikke spesial-undervisning

Det er en regel i norsk skole om at undervisningen skal passe for alle. Men ikke alle har rett på spesialundervisning.

Elever som synes et fag er veldig vanskelig kan få hjelp i en liten gruppe eller alene.

Men hva med elevene som kan veldig mye fra før? Forsker Astrid Lenvik mener at debør få slik spesialundervisning.

Det bør være mulig å gjøre slik at skolehverdagen passer bedre for de med store evner.

Noen av dem ønsker å ta fag på høyere klassetrinn. For eksempel matematikk for ungdomsskolen når de går på barneskolen.

Men det er veldig forskjellig om skolene lar elever gjøre dette. Det er et problem, mener Lenvik.

Klagde på undervisningen

Foreldrene til gutten vi skrev om over klaget til skolen flere ganger. Men de følte ikke at det skjedde noe. Da sendte de en klage til Fylkesmannen, som er øverste leder i fylket.

I dag går gutten på andre trinn på barneskolen. Men han får delta i timer på fjerde trinn. Han har også egne oppgaver i blant annet matematikk.

– Gutten vår har det bedre på skolen nå. Men hva hadde skjedd dersom vi som foreldre ikke hadde stått på? lurer moren på.

Kilder

Powered by Labrador CMS