Jenter kommer tidligere i puberteten enn gutter. Dette kan forklare mye av forskjellene i karakterer mellom jenter og gutter, mener forskere.

Forskere kan ha funnet ut hvorfor jenter er flinkere på skolen enn gutter

Det er ikke kjønn i seg selv som betyr noe, finner de.

Jenter gjør det bedre enn gutter i nesten alle fag på skolen.

Mange forskere er bekymret over at forskjellene i jenters og gutters karakterer har blitt så store.

Hvorfor det er slik, har de derimot ikke klart å finne et godt svar på.

Hjerneforskere som har studert jenter og gutters hjerne, kan ikke gi noen god forklaring.

Gutter og jenter er like smarte.

Ikke kjønn som betyr noe

Men nå har forskere ved Folkehelseinstituttet funnet noe spennende i en ny studie.

Elever som kommer tidlig i puberteten er rett og slett flinkere på skolen enn de som kommer sent i puberteten, finner de.

Det gjelder både gutter og jenter.

Det er altså ikke om du er jente eller gutt som betyr noe, men hvor tidlig eller sent du kommer i puberteten.

Dette mener de kan forklare halvparten av forskjellene i karakterer.

Men jenter kommer tidligere i puberteten

Men kjønn kommer dessverre likevel inn som forklaring.

Jentene kommer nemlig i puberteten før guttene.

Dette kan forklare hvorfor jentene presterer bedre på skolen, mener forsker Fartein Ask Torvik.

Ikke bare mensen som gjelder

Du tenker kanskje nå: Hvorfor har ikke forskere tenkt på dette før?

Men de har undersøkt dette tidligere.

Og da har de faktisk funnet ut noe helt annet.

Jenter som får mensen tidlig får i gjennomsnitt dårligere karakterer enn jenter som får mensen sent.

Men denne gangen har forskerne sett på mer enn menstruasjon når de skal studere kjønnsmodning.

I puberteten skjer det mange ting. Blant annet vokser vi masse og blir høyere.

I den nye studien har forskerne brukt høyde som mål for kjønnsmodning. De har målt elevers høyde flere ganger ved ulike tidspunkter.

Dette har gjort det enklere å sammenlikne jenter og gutter.

Blir mer moden

Forskerne tror ikke at det er puberteten i seg selv som betyr noe for om du gjør det bra på skolen.

Det er mer sannsynlig at puberteten henger sammen med psykologiske ting, mener de.

Vi blir rett og slett mer moden når vi kommer i puberteten.

Urettferdig?

Det er først og fremst hvilke gener vi har som bestemmer om vi kommer sent eller tidlig i puberteten.

Hvilke gener vi har, kan vi jo ikke styre selv. De arver vi fra foreldrene våre.

Likevel får altså genene våre stor betydning for karakterene våre.

Og karakterene får igjen stor betydning for hvilke skoler vi kommer inn på og hvordan det går med oss senere i livet.

Kilde:

Elever som kommer tidlig i puberteten presterer bedre på skolen. Artikkel på Folkehelseinstituttet, 8. april 2021.

Powered by Labrador CMS