Dette er et bilde av perlemors-skyer på Mars. Lyset spres gjennom iskrystaller og farger kommer fram.

Denne skyete himmelen er på en annen planet

Roboten Curiosity har tatt disse bildene av skyer som driver over Mars-himmelen.

Selv om de ligner på våre skyer, er dette altså på en helt annen planet.

Curiosity er like stor som en bil, og har kjørt rundt på Mars-overflaten siden 2012. Den går veldig sakte, og har kjørt rundt 25 kilometer siden den startet. Les mer om dette på ung.forskning.no.

Skyer er for det meste laget av vann. Jorden er en veldig våt planet, og det er mye vann i atmosfæren.

Vi har store hav, innsjøer og det regner mye. Skyer kan være laget av små vanndråper eller fryste iskrystaller.

Selvportrett av Curiosity på Mars. Bildet er fra 2015.

Farger på Mars

Mars er veldig mye tørrere enn jorden. Planeten er mer enn tusen ganger tørrere enn Atacama-ørkenen i Chile, som er det tørreste stedet på jorden, ifølge NASA.

Det er ikke mange dager i løpet av et Mars-år at det er skyer, men de kommer noen ganger. De danner seg høyt over overflaten, og de ligger over ekvator, altså rundt midten av planeten, på den kaldeste tiden av Mars-året.

Dette er altså en skyete himmel på Mars, sett av Curiosity.

Noen ganger er skyene laget av massevis iskrystaller som er nesten akkurat like store. Disse kan spre lyset fra solen og skape forskjellige farger i skyene.

Det skjer vanligvis rett etter at skyene har dannet seg, og vokser like fort, forteller NASA-forskeren Mark Lemmon på deres egne nettsider.

Han synes det er veldig gøy å se forskjellige farger på Mars. Mars kalles ofte den røde planeten, og det er lite farger ellers der.

CO2-skyer

De fleste skyene ligger rundt 60 kilometer over Mars-overflaten. Men forskerne mener de har målt skyer som er enda mye høyere opp enn dette.

NASA forteller om at skyene er enda høyere opp enn de har trodd før. Så høyt opp mener forskerne at noen av skyene kanskje ikke er laget av vanlig is, men tørr-is.

Mars sett av Hubble-teleskopet. Her ser det ut som om Mars er ute av fokus, men egentlig er det en stor sandstorm som dekker mye av planeten.

Dette er fryst karbondioksid, men forskerne er ikke sikre om skyene virkelig er laget av dette enda. Dette skal de undersøke mer.

Powered by Labrador CMS