Uten mat og drikke duger astronauten ikke.

Hva skal romfarere spise på lange turer?

Vi snakker med en som forsker på hva astronauter skal spise på lange, lange turer i verdensrommet.

Når vi stikker på tur, tar mat og drikke en god del av plassen i sekken.

Tenk deg så at du skal på tur i flere år.

Hvor mye og hva slags mat skal vi pakke da?

Det må astronauter som skal på lange turer ut i verdensrommet tenke på.

Her dyrker Øyvind salat uten å bruke jord. På månen og Mars finner vi ikke jord slik vi har på jorda. Han setter salat-røttene rett i vannet og næringsløsningen.

Kjempe-matpakker

Øyvind Mejdell Jakobsen er en av dem som forsker på rom-mat. Han jobber på CIRiS ved NTNU Samfunnsforskning.

– Ønsket vårt er at astronautene kan reise og leve i lang tid utenfor jorda. Da trenger de nok mat, oksygen og rent vann, sier han.

Det finnes mennesker som bor på den internasjonale romstasjonen i dag. De klarer seg med matpakke, for romstasjonen er 400 kilometer unna jorda.

– Så drar de bare tilbake til jorda eller får tilsendt mer når det blir tomt, sier han.

Hvis vi skal komme oss til Mars, blir turen en god del lenger. Kanskje flere år.

– Den ryggsekken ville blitt ekstremt tung, sier han.

Må dyrke mat på i verdensrommet

Det beste ville vært om maten kunne vokse og gro på Måne- eller Mars-basen. Og jo mindre søppel, jo bedre.

– Når du først har tatt av med romskipet, er det lenge til du skal hjem igjen. Derfor må vi prøve å resirkulere alt vi bruker. Alt vannet, alle næringsstoffene og all oksygenet, sier Jakobsen.

– Planter er geniale sånn. Vi kan si at de er motsatt av oss mennesker, sier Jakobsen.

Mennesker trenger mat, oksygen og rent vann, og vi kvitter oss med næringsstoffer, karbondioksid og skittent vann. Plantene kan bruke akkurat dette, og de lager mat, oksygen og rent vann.

– Akkurat det vi trenger, sier han.

Rom-bønner

Forskerne jobber med salat, potet og hvete.

– Det neste forsøket vi jobber med for romstasjonen blir med bønne. Til dette forsøket bygger vi utstyr, og vi driver forskning på plantene.

I tillegg jobber de med salturt.

– Den kan vokse i vann med mye salt. Det er viktig siden mye av det skitne vannet vil inneholde mye salt, og mange vanlige planter kan få det vanskelig da.

Salturten kan løse to problemer. Den kan både minske saltinnholdet i næringsløsningen og være spiselig mat med mye salt. Vi mennesker som lever på jorda får ofte i oss for mye salt.

Astronautene må derimot passe på å få i seg nok salt.

Jordkloden er som et romskip

Plantene på rombasene må kunne være en del av et lukket system. Med mennesker, mikroorganismer og planter. Den ene spiser den andres avfall, og lager det den neste trenger. Det er bare det du tar med deg på turen du kan bruke. Og det må brukes best mulig.

Jakobsen sier at forskningen på romskipet kan brukes på jordkloden vår også.

– Jordkloden er egentlig litt som et stort romskip. Det er ingen som står og kaster inn ekstra næringsstoffer eller andre ressurser til oss på jorda. Vi må forsøke å bruke alt på en god måte – også det vi har sett på som søppel tidligere, sier han.

For det vi bruker på jorda kan gå til spille hvis vi ikke bruker det riktig.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Powered by Labrador CMS