De barna som sover minst, har størst risiko for å utvikle psykiske vansker som angst og depresjon, viser en studie.

De som sov lite, hadde mindre positive følelser

Om vi sover for lite over tid, kan det gå ut over både konsentrasjonen og forholdet vårt til venner.

Hvor mye søvn vi trenger, er forskjellig fra person til person. Et barn kan klare seg med 8 timers søvn, et annet barn har behov for 13 timer.

Hva som er for lite søvn for Per, er nok for Pål.

Dårlig humør?

Derfor behøver du ikke bekymre deg om du sover mindre enn vennene dine.

Men hvis du kjenner at du har vansker med å konsentrere deg eller at humøret ditt svinger mye i løpet av dagen, kan det være lurt å spørre om hjelp. En lege eller en helsesøster kan gi deg råd om hvordan du kan sove bedre.

Forskere har nemlig funnet ut at de barna som sover kortere enn andre i snitt, har litt større fare for å få psykiske problemer.

Fulgt mange barn i ti år

Dette er et av resultatene fra en forskningsstudie.

Forskere fra NTNU fulgte mer enn 800 barn over ti år.

De begynte å følge dem da de var fire år gamle. De ville vite hvordan sovingen til barna utviklet seg etter hvert som de ble eldre.

Forskerne visste veldig lite om dette fra før.

Nå har de lært masse nytt.

De har for eksempel funnet ut at det er veldig få barn sover for lite når de er seks år. For lite er under syv timer.

Etter hvert som barna ble eldre, ble det flere som sov for lite.

Målte søvn med sensor

Så sjekket forskerne hvordan det gikk med barna som sov lite da de var små.

Sov de fortsatt mindre da de ble eldre?

Barna fikk sove med en sensor som målte bevegelsene deres hver natt i en uke. På denne måten kunne forskerne se hvor lenge de sov sammenhengende.

Dette ble gjentatt flere ganger med to års mellomrom fram til de var 14 år.

Forskerne fant ut at problemene med for lite søvn gikk over for de aller fleste.

Men noen barn slet fortsatt med søvnvansker da de ble eldre.

Mindre positive følelser

For å finne ut hvordan barna hadde det med følelsene sine, intervjuet forskerne dem.

Da fant de ut at de som sov mindre enn andre, hadde mindre positive følelser.

Enkelte av barna som sov for lite over tid, hadde også tegn på angst og depresjon.

Gutter som sov færre timer enn andre, hadde større risiko for å få atferdsproblemer som ADHD.

Vanskeligere å være med venner

Lite søvn over tid kan gjøre at vi får lite overskudd. Da kan det bli vanskeligere å være sammen med venner, mener forskerne.

Det kan også gjøre at vi ikke klarer å konsentrere oss så godt på skolen.

Alt dette til sammen kan gjøre at vi får psykiske vansker når vi blir eldre.

Powered by Labrador CMS