Blir det veldig mange gamle i samfunnet som trenger penger – og færre unge og voksne som kan jobbe, ja så da blir det tull i regnskapet for staten og kommunene.
Blir det veldig mange gamle i samfunnet som trenger penger – og færre unge og voksne som kan jobbe, ja så da blir det tull i regnskapet for staten og kommunene.

Du må jobbe mye lenger enn besteforeldrene og foreldrene dine

Norge er et land med flere og flere gamle, men færre barn og unge. Det kan bety at du som er ung i dag må jobbe mye lenger.

Det skjer store forandringer med oss som bor i Norge.

Flere voksne får ikke barn. Og de som får barn, får ofte bare ett eller to. Få familier har nå tre eller flere barn.

Samtidig blir det vanligere at de som er gamle, får feire 100-årsdagen sin. I 2015 levde det for første gang 1000 personer i Norge som var over hundre år.

Veldig mange kommer til å leve til de blir 90 og 100 år gamle.

Bedre medisiner og mat

Det er flere grunner til at vi lever lenger.

Den viktigste er at vi har blitt flinkere til å behandle sykdommer som er farlige. Vi har fått bedre medisiner og bedre sykehus.

Og så spiser vi sunnere. Nå er det også veldig få som røyker.

Vi bor i en velferdsstat

Når det fødes færre barn, så blir det et problem for barna som blir født. De blir færre som deler på all jobbingen som må gjøres i samfunnet.

Vi bor nemlig i en velferdsstat.

Det betyr at myndighetene passer på at du skal få hjelp om du blir syk. Voksne får hjelp om de mister jobben sin. Og når vi blir gamle og slutter å jobbe, så får vi alderspensjon fra staten.

Voksne betaler pensjonistenes «lønn»

Hele livet – så lenge du jobber i Norge – er du med og betaler for alt dette.

Dyrest av alt er «lønnen» du må betale for dem som er blitt pensjonister. Veldig mye av den skatten voksne betaler, gis til pensjonistene.

Den dagen du selv blir pensjonist, så er det du som får alderspensjon.

Men staten har ikke spart opp disse pengene for deg. I stedet er det sånn at når det er din tur til å bli gammel, så er det dem som da er voksne og jobber som må betale din pensjon.

Det er derfor det blir et problem om stadig flere i Norge er eldre, mens det blir færre barn og unge som får seg jobb og betaler skatt.

Skatt og moms

Du betaler forresten ikke bare skatt om du jobber.

Faktisk betaler vi like mye skatt når vi kjøper ting. På det aller meste vi kjøper må vi betale moms og noen ganger også mye penger i andre avgifter til staten. Til sammen blir dette over 300 milliarder kroner hvert år.

Slik får også staten og kommunen du bor i penger til velferdsstaten vår.

Blir det for lite penger?

Men blir det veldig mange gamle i samfunnet som trenger penger – og færre unge og voksne som kan jobbe, da blir det for lite penger.

Om staten da skal bruke like mye penger på pensjoner, så må det brukes mindre penger til skoler, veier og sykehus.

Tre måter å løse det på

Det finnes noen måter å løse problemet på.

Staten kan si til folk at de må betale mer selv.

For eksempel når vi kommer på sykehus. Det må folk i flere andre land gjøre. Men det er ikke sikkert at det er så lurt. For eksempel kan det bli ganske urettferdig om noen får god hjelp og andre får dårlig hjelp om de blir syke.

Staten kan også si til folk at de må betale mer penger av lønnen sin i skatt. Men da blir nok mange voksne misfornøyde.

En tredje måte å løse regnestykket på, er å si til folk at de må jobbe lenger.

Kanskje er det siste det lureste?

Vi kan jo bare jobbe mer

Mange land i verden har nå det samme problemet som Norge. De får heller ikke dette til å gå opp.

Ikke bare i Europa, men også i et stort land som Kina så vil staten og befolkningen deres få oppleve det samme.

Siden vi får stadig bedre helse og lever stadig lenger – både i Norge, Europa og Kina – så kan vi jo også jobbe lenger, mener noen politikere.

Da blir det kortere tid vi behøver å få alderspensjon fra staten. Det blir også flere som betaler skatt.

Vil du jobbe lenger?

For ti år siden bestemte faktisk politikerne i Norge at folk må jobbe litt lenger, før de får en god alderspensjon. Flere voksne jobber derfor nå litt mer før de spør om alderspensjonen sin.

Akkurat det samme har politikere bestemt i de fleste andre land i Europa.

Forskere forventer at folk i Europa nå kommer til å jobbe tre år lenger i livet sitt enn de gjorde før. Men problemet for dem som skal lage staten sitt regnskap, er at vi også lever enda tre år lenger enn vi gjorde for ikke lenge siden.

Forskere har regnet ut at du som er 15 år i dag, må jobbe i 40 år av livet ditt.

Det er mye lenger enn besteforeldrene dine jobbet. Du må antakelig også jobbe en god del lenger enn foreldrene dine må.

Kilder:

En norsk 15-åring må regne med å jobbe i 40 år, artikkel på forskning.no i 2019

Dagens 50-åringer blir 90 år gamle, artikkel på forskning.no i 2019

Powered by Labrador CMS