Ifølge forskere har mennesker brukt musikk til å imponere både venner og fiender i krig siden tidenes morgen.

Hvorfor begynte vi med musikk?

Amerikanske forskere tror musikken kommer fra krig og småbarnsforeldre.

Hvordan oppstod musikk første gangen? Hvorfor begynte vi egentlig å synge og lage musikk?

Det er spørsmål som mange forskere lurer på.

I en ny studie skriverforskere at de tror musikken ble funnet opp fordi vi mennesker trengte å imponere og skremme motstanderne i krig. De tror også den oppstod fordi foreldre begynte å synge for barna sine.

Krigersk musikk

Tidligere har forskere trodd at musikken oppstod fordi menn sang for damer for å imponere dem.

Slik fungerer det fremdeles hos fuglene. Det kan du leser mer om her.

Men hvis det faktisk var slik at musikk ble brukt av menn til å imponere kvinner, burde ikke menn være mye flinkere til å spille og synge enn kvinner? Og burde ikke kvinner være veldig mye flinkere til å lytte?

Slik er det jo ikke. Det har forskerne nemlig testet ut, og det viser seg at kvinner og menn er akkurat like gode til både å spille og lytte.

Derfor tror forskerne det kan være andre ting som har gjort at vi begynte å lage musikk.

Svaret finnes hos publikum

Dyr lager ofte lyder når de skal markere territoriet sitt, advare andre om inntrengere eller skremme unna uvelkomne. Forskerne tror dette gjelder for oss mennesker også.

– Hvis vi ser på musikk i tradisjonelle samfunn, ser vi at det veldig ofte blir brukt til å danne politiske kontakter, sier Ed Hagen, en av forskerne bak den nye studien i en pressemelding på engelsk.

Som for eksempel krigsdanser blant indianere eller marsjering i militæret. Begge blir brukt til å vise styrke overfor fienden.

I dag er det slik at dersom lederne i et land besøker et annet land, blir de nesten alltid møtt av et korps som spiller mens militærfolk marsjerer.

Under 2. verdenskrig ble Norge okkupert av tyskerne. Her kommer det tyske militærkorpset marsjerende inn i Drøbak i 1941. Ifølge forskere var dette for å skape samhold tyskerne seg i mellom, og å virke imponerende overfor motparten, nemlig det norske folk.

Kom vuggesangen først?

Forskerne mener også at spedbarns behov for foreldrenes oppmerksomhet, er en av grunnene til at vi begynte med musikk.

Hvis foreldre synger til barna sine, kan de jo ikke snakke med noen andre.

I tillegg betyr det at foreldrene er i nærheten, noe som virker betryggende på de små barna.

Menneskebabyer er ekstremt sårbare når de blir født. Sammenlignet med for eksempel et føll eller et lam som klarer å gå nesten umiddelbart etter at de blir født, er menneskebabyer helt hjelpeløse. Det tar oss gjerne minst et år før vi kan gå.

Dette er grunnen til at forskerne tror det var viktig for foreldre å forsikre barna at de passet på dem, ved å synge til dem.

Musikk er overalt

Musikk finnes i alle land. Alle driver med det, uansett hva slags kultur eller religion de har.

– Vi fant musikk i alle kulturene vi studerte, sier forskeren.

Derfor er det interessant for forskere å prøve å finne ut av hvorfor vi lager musikk. Og hvordan musikk først ble til.

Slik jobber forskere med evolusjon

Evolusjonsforskere prøver å finne ut hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør. De jobber med det som kalles evolusjonsteorier.

De ser tilbake på hvordan vi levde før, for tusenvis av år siden, for å finne svar på hvorfor vi har ting som følelser, språk, religion og musikk.Trengte vi det for å overleve og for å få barn?

Ja, tror forskerne.

Det er Darwin som er utgangspunktet for evolusjonsteoriene.

På 1800-tallet skrev han om hvordan mennesker og dyr utvikler seg og om det som kalles naturlig seleksjon. Teorien hans går ut på at mennesker og dyr som ikke klarte å tilpasse seg verden rundt dem, døde ut.

Forskerne tror at musikk har noe med dette å gjøre.

Vi begynte altså ikke å synge og lage musikk bare fordi det er gøy. Vi gjorde det fordi vi ville imponere det motsatte kjønn, vise imponere motparten i krig og vise barna våre at vi er der for dem, ifølge forskerne.

Kilde:

En vitenskapelig artikkel på engelsk i tidsskriftet Behavioral and Brain Science.

Powered by Labrador CMS