De fleste bussjåfører er nok forsiktige på glatta. Men noen tar det roligere enn andre.

Bussjåfører som tenker mer på miljøet, havner i færre ulykker

De beste bussjåførene er opptatt av hvordan de selv kjører. Det viser ny forskning.

Du har kanskje sittet på med en bussjåfør som tuter mye på andre biler, syklister og fotgjengere. Det er forståelig at de kan bli stresset når de kjører en svær buss i trafikken. 

Andre bussjåfører kan kjøre rolig i svingene.

På Transportøkonomisk Institutt (TØI) forsker de på blant annet livet i trafikken.

Tre forskere fra TØI har nettopp skrevet en ny rapport. Den handler om bussjåfører.

Busselskapet Ruter i Oslo ville gjerne vite mer om hvordan sjåførene kjører. 

Kjører de på en sikker måte? Bruker de så lite drivstoff som mulig? Er de som sitter på med dem fornøyde? 

Sjåførene kan følge med på hvordan de selv kjører

Mange av bussene har et system som registrerer hvordan sjåførene kjører.

Forskere kan dermed finne ut hvor ofte de tråkker hardt på gasspedalen. Eller hvor ofte de bremser. 

Og hvordan kan det spille noen rolle? Det å være for hard på gasspedalen gjør at bussen bruker mer drivstoff. Det samme skjer hvis det blir for mye bremsing. 

Dette systemet kan sjåførene bruke selv for å se hvordan de kjører. Så kan de konkurrere med seg selv om å bli bedre.

Dette er de mest økonomiske sjåførene

I studien intervjuet forskerne 14 bussjåfører. De sendte også ut et spørreskjema. som 700 bussjåfører svarte på. De fleste av dem jobber i Ruter i Oslo.

I tillegg til å snakke med sjåførene selv, så forskerne på forskningen som allerede er gjort på bussjåfører. 

Sjåførene som følger med på tallene sine, bruker minst drivstoff, viser funnene i rapporten. 

De har også en mer behagelig kjørestil for passasjerene enn dem som ikke er så opptatt av det. 

Sjåførene som brukte minst drivstoff, hadde dessuten lavere risiko for å havne i en ulykke. For dem var risikoen halvparten så stor. 

Kjørte elektrisk for å spare penger

Flere forskere er interesserte i hva som påvirker sjåfører i trafikken. Ikke bare bussjåfører. For det å kjøre vanlig bil kan også gjøres mer miljøvennlig. 

I 2020 fortalte forskere fra SINTEF om en studie på bilførere.

En del av studien gikk ut på at deltakerne fikk hver sin konto. Der stod det 1.000 kroner. 

Så skulle de bruke bilen som vanlig i Oslo. Jo lenger inn mot sentrum du kjører, jo mer betaler du i bompenger.

Slik var det for disse bilistene også. Men her ble det i stedet trukket penger fra kontoen de hadde fått. 

Kjørte elektrisk om de sparte penger

Pengene ble trukket hvis de kjørte med bensin. Med elektrisitet betalte de ingenting.

Noen av deltakerne hadde en hybridbil. Den kan gå på både bensin og elektrisitet. Hvis de kjørte med elektrisitet, ble ingen penger trukket fra kontoen.

Forskerne fant ut at bilførerne som hadde muligheten, ofte kjørte elektrisk der det var dyrest å kjøre med bensin. Så ble de belønnet med mer penger på kontoen. 

Kilder:

Powered by Labrador CMS