Det er ikke så trygt for førsteklassinger å sykle alene til skolen, mener forsker.

Barn forstår ikke fart like godt som voksne

Forskere har funnet ut at hjernen til barn og unge ikke forstår hvor lang tid det tar før de kan bli truffet av noe som rører på seg. – Det kan være et problem at 6-åringer sykler til skolen, mener forsker.

Å forstå fart er veldig viktig når vi er ute i trafikken.

Når du ser en bil som kjører, må du vite hvor lang tid det tar før du kan bli truffet.

Beregner du helt feil, kan det gå galt.

Nå har forskere ved NTNU og Nord universitet gjort en studie for å finne ut hvor godt 6-åringer, 12-åringer og 25-åringer forstår fart.

– Overraskende

Resultatene er overraskende, sier hjerneforsker Audrey van der Meer.

6-åringene bruker lang tid på å forstå hvilken fart de selv eller andre har. I tillegg hadde de problemer med å skille mellom fart.

Forskerne har i dette eksperimentet sett på lave hastigheter på 5, 10 og 20 km/t. Det er samme fart som du har når du går, jogger eller sykler vanlig til skolen. Går det fortere, blir det vanskeligere

Går det fortere, blir det vanskeligere

Ved 5 km/t går det bra. Men når det går litt fortere, bruker barn mye lengre tid til å beregne farten. Det betyr at 6-åringer som ser en som sykler vil ha problemer med å beregne når syklisten vil være på samme sted som de selv er.

– At en 6-åring ville ha problemer med dette, er ikke så overraskende for oss. Mer overraskende var det at en 12-åring fortsatt ikke er moden på dette området, sammenliknet med en ung voksen, sier Van der Meer.

Også voksne har problemer

12-åringen begynner å nærme seg en voksen hjerne i evnen til å beregne fart. Men det tar fortsatt litt lengre tid for dem å oppfatte farten.

I andre eksperimenter har forskerne testet høyere hastigheter, som bilkjøring. Da ser de at 12-åringene har problemer med å beregne farten.

Også voksne bruker lengre tid på å skjønne hvor fort en bil kjører. Selv ikke hjernen til de som er 25 år gammel er fullt utviklet på dette området.

Måler hva som skjer i hjernen

Forskerne har studert dette ved å la barn, unge og unge voksne få på seg en hette med masse sensorer på hodet. Denne fanger opp all elektrisk aktivitet i hjernen.

Her er en jente som har vært med i forskningen. Hun har fått på seg en hette med masse sensorer som måler hva som skjer i hjernen hennes når hun ser en film.

Forskerne har lagd en film som simulerer, eller later som om, den som sitter i stolen beveger seg i forskjellig fart og forskjellige retninger. Når de føler at de kommer til å kollidere med en bil, for eksempel, må de trykke på en knapp.

Hvorfor er det sånn?

Hvorfor forstår ikke hjernen vår fart?

Forskerne vet egentlig ikke hvorfor. Audrey van der Meer har en teori.

– Den høye farten som for eksempel en bil kan få, er jo ikke noe som fins i naturen. Utviklingen til hjernen på dette området henger kanskje litt etter den teknologiske utviklingen.

Det kan være en forklaring på at seksåringer kan forstå hastigheten til en som går, men ikke til en som sykler.

Trenger mye erfaring

Du trenger mye erfaring i trafikken for å klare å bedømme når du kommer til å treffe en annen bil eller sykkel, mener forskeren.

Hun synes ikke at det er så lurt at en 6-åring sykler alene til skolen.

Fra i 2016 ble det en regel som sier at alle barn kan sykle til skolen fra de begynner i første klasse om foreldrene gir dem lov til det.

– Vi ser at en 6-åring er ganske dårlig til å bedømme både joggefart og farten til en som sykler. Ved 20 km/t hadde de fleste problemer. Farten på skolevei er 30 km/t, og det er jo høyere enn den farten vi målte.

Powered by Labrador CMS