Mange sykler eller går til skolen om våren, sommeren og høsten.

Hvorfor sykler jenter sjeldnere til skolen enn gutter?

Forskerne ble overrasket over at det var så store forskjeller.

Omtrent halvparten av elevene på ungdomsskoler i Akershus, Buskerud og Østfold sykler eller går til skolen.

Det viser en ny studie som forskning.no har skrevet om tidligere.

Studien viser også en annen ting, nemlig at det er forskjell på jenter og gutter.

Guttene sykler mye oftere enn jentene. 

Hvorfor er det sånn?

Forskerne ble overrasket

Om sommeren sykler 30 prosent av guttene, og bare 11 prosent av jentene på ungdomsskolen. 

Forskerne ble overrasket over at det var så store forskjeller.

– Vi vet dessverre lite om hvorfor det er sånn, sier Ingunn Opheim Ellis. Hun er forsker ved Transportøkonomisk institutt og en av forskerne som har gjort undersøkelsen.

Kanskje det har noe å gjøre med skoleveien? Tidligere forskning har nemlig vist at barn og unge er opptatt av skolevei, om den er fin, trygg, kort eller lang. Dette gjelder først og fremst de som går til skolen.

Ingunn Opheim Ellis jobber som forsker ved Transportøkonomisk institutt.

Jenter er mer opptatt av tilrettelegging

Så hva med de som sykler? Forskere vet fra før at sykkelveier som er godt tilrettelagt og som er trygge, betyr mer for voksne kvinner enn for voksne menn.

– Og det samme kan jo tenkes å gjelde for ungdom, sier Ellis.  

Gutter sykler altså til tross for dårlig sykkelvei, mens jentene lar være, foreslår Ellis. 

Hun tror også at skrevne og uskrevne regler for hva som er god oppførsel kan ha noe å si. Er det for eksempel ikke like kult for jenter å sykle som for gutter? I så fall, hvorfor?

Forskerne vet ennå ikke helt sikkert hvorfor jenter sykler så mye mindre enn guttene. Derfor ønsker de å undersøke mer om hvorfor det er så store forskjeller.

Et mål om å få flest mulig til å sykle

Det at barn og unge sykler til skolen i istedenfor å bli kjørt, er bra for miljøet. En sykkel forurenser selvfølgelig mye mindre enn en bil, selv om det er en elbil. 

Derfor ønsker både politikere og forskere at flere folk sykler dit de skal.

Forsker Ingunn Ellis mener at det er mulig å få enda flere til å sykle til skolen. 

Da må både jenter begynne å sykle oftere, og ungdommene generelt må sykler mer om vinteren. 

Spurte ungdom i tidligere Viken fylke

Alt det forskerne nå vet om ungdommers sykling, gåing og kjøring til skolen, er basert på en stor spørreundersøkelse blant ungdom i det som tidligere var Viken fylke. 

Ungdommene ble spurt om å delta av skolene sine, og forskerne fikk svar fra over 16.000 elever.

Færre som blir kjørt

Én ting til som undersøkelsen viste, var at bare syv prosent av ungdommene ble kjørt til skolen.

Dette overrasket også forskerne  – at såpass få faktisk ble kjørt til skolen.

Det er fordi tidligere undersøkelser, såkalte reisevaneundersøkelser, har vist at barn i barneskolealder stadig oftere blir kjørt til skolen av foreldrene sine.

Kilder

Intervju med forsker Ingunn Opheim Ellis.

Artikkelen Mange ungdommer går eller sykler til skolen på forskning.no.

Pressemelding om den nye rapporten på Transportøkonomisk institutts nettsider.

Powered by Labrador CMS