Noen barn ser på en skjerm mange timer om dagen.
Noen barn ser på en skjerm mange timer om dagen.

Kan barn virkelig få ADHD av å se for mye på TV?

For flere år siden fant forskere ut at småbarn som ser mye på skjerm, kan få problemer når de blir større. Men nå har noen andre forskere sett nærmere på tallene.

Mange voksne er bekymret for at barn ser for mye på TV. Eller på en annen skjerm, som nettbrett eller mobil.

I 2004 fant noen amerikanske forskere ut noe alvorlig. De undersøkte TV-vanene til 2600 små barn. Disse barna var ett til tre år gamle.

Så sjekket forskerne hvordan det gikk med de samme barna da de hadde blitt sju år gamle.

Da fant de ut at mye skjerm var dumt.

Jo flere timer småbarna så på TV hver dag, jo oftere fikk de problemer da de ble større.

De fikk oftere tilstanden ADHD eller andre problemer med å konsentrere seg.

Men nå har noen andre amerikanske forskere sett nøyere på den samme undersøkelsen.

De kommer frem til det motsatte: Nemlig at barna ikke fikk problemer av TV-tittingen.

Forskjellige måter å regne på

− Vi fant ut at det fortsatt ikke finnes noen bevis for at TV alene kan gi ADHD eller noen andre konsentrasjonsproblemer hos små barn, sier Wallace Dixon Junior i en pressemelding. Han er en av forskerne bak den nye studien.

Så hvordan kan forskning på de samme barna gi to helt forskjellige svar?

Svaret handler om matte.

Forskningen består av blant annet spørreundersøkelser. Foreldrene har blant annet svart på hvor ofte barna ser på TV.

Når forskere vil finne ut om TV-titting er farlig, må de regne det ut. Men det går an å regne ut svaret på mange forskjellige måter.

De fleste regnestykkene viste det samme

I 2004 brukte forskerne én spesiell måte å regne på.

I den nye studien har forskere derimot regnet på de samme tallene igjen og igjen. Til sammen testet de ut 848 måter å regne ut svaret på.

De aller fleste av disse regnestykkene viste det samme: Nemlig at TV-titting ikke skadet konsentrasjonen til barna.

Derfor mener forskerne at konklusjonen i den gamle studien er feil.

Dixon mener derfor at foreldre som har latt barna sine se på mye TV, ikke trenger å ha dårlig samvittighet.

Forandringer i hjernen

Men forskningen på barn og skjermtitting slutter nok ikke med det første.

Andre forskere har sett på bilder av hjernen til barn. Da fant de ut at barn som ser mye på skjerm, hadde litt annerledes hjerne.

Ruud van der Weel er forsker ved universitetet NTNU i Trondheim og har tidligere snakket med forskning.no.

Han tror hjernen kan utvikle seg mer når barn får tid til å gjøre andre ting enn å se på TV.

– Når barn er små, trenger de å bruke erfaringene sine, klatre på ting og bruke sansene, sier Ruud van der Weel til forskning.no.

Kilder

En artikkel fra 2021 i det vitenskapelige tidsskriftet Psychological Science

En artikkel fra 2004 i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics

Powered by Labrador CMS