Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier det er uakseptabelt at det er så mye mobbing i skolen. Elevundersøkelsen 2021 viser at flest skolebarn blir mobbet på 5. til 7. trinn.

Flest elever mobbes på 5. til 7. trinn

Elevene i barneskolen på 5. til 7. trinn blir mest mobbet, mens færre blir mobbet på høyere skoletrinn, viser tall fra Elevundersøkelsen 2021.

I alt 6 prosent, eller 6 av 100 av landets elever, sier at de har blitt mobbet på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er omtrent like mange som i 2020 og 2019.

– Selv om utviklingen er stabil, er det helt uakseptabelt at mobbingen er så utbredt, særlig på 5. til 7. trinn. For disse årstrinnene er tallene økende og altfor høye, og det bekymrer meg. Dette må vi ta tak i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Brenna sier hun har bedt Utdanningsdirektoratet om mer kunnskap om tallene, hvordan skolene jobber med mobbing, og om skolene har det de trenger.

Det er flest elever som melder om mobbing fra en annen elev på 5. trinn med 10,5 prosent og synker til 2,4 prosent på VG3.

Pandemien

Den årlige undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet er gjennomført blant 442.500 elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole. Det er det laveste antallet svar siden 2017. Det er trolig på grunn av fravær i forbindelse med covid-19.

Nettopp hvordan koronapandemien har gått ut over skolehverdagen er et av spørsmålene som måles i undersøkelsen.

Flest elever i Oslo (68 prosent) sier at pandemien hat gått ut over dem, mens færrest sier det i Rogaland (57 prosent). Det er elevene på videregående skole som svarer at de er mest påvirket av hjemmeskole og gult og rødt nivå.

– Vi vet at det har vært store forskjeller mellom ulike steder i landet når det gjelder smitte og tiltaksbyrde, sier Brenna.

Mindre motivert

Siden 2016 har Elevundersøkelsen vist at elever trives dårligere og er dårligere motivert på på 7. trinn, og dette fortsetter.

– Jeg er bekymret for at motivasjon og trivsel går ned. Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet, sier Brenna.

Hun viser til at regjeringen tidligere har sagt at de skal satse på ungdomsskolen og at «en innsats rettet mot ungdom bør inkludere både mellomtrinn, ungdomstrinn og overgangene i skoleløpet».

– Dette er noe av det viktigste jeg skal ta fatt på framover, lover kunnskapsministeren.

Organisasjoner krever at noe skal gjøres

Resultatene fra årets elevundersøkelse viser at barn og unges psykiske helse må prioriteres enda mer, mener UngSOS og Mental Helse Ungdom.

De peker på lange køer for å få psykisk helsehjelp, og at 1 av 5 unge som henvises til psykisk helsevern, får avslag.

Mental Helse Ungdom mener alle elever i grunnskole og videregående skole skal møte skolehelsetjenesten minst én gang i året.

– Med en obligatorisk samtale vil det i større grad være mulig å avdekke problemer hos den enkelte elev, sier assisterende generalsekretær Aida Tesfai i Mental Helse Ungdom.

Redd Barna mener Elevundersøkelsen avdekker at skolene ikke følger opp sin plikt til å handle raskt og riktig når en elev ikke føler seg trygg og vil at det skal bli lettere for barn å klage.

Powered by Labrador CMS