Gutter får dårligere karakterer enn jenter. Men menn scorer bedre på PISA-testen for voksne.

– Gutter tar igjen jentene etter videregående

Jenter får best karakterer på skolen. Men etter videregående jevner det seg ut, mener forskere.

Jenter i Norge får bedre karakterer enn gutter i alle fag unntatt gym.

Selvsagt gjør ikke alle jenter det bedre enn alle gutter på skolen. Mange gutter gjør det veldig bra. Men når forskere regner sammen alle karakterene som ungdommer får på slutten av grunnskolen, scorer jentene høyest.

Forskere undersøker også resultatene til elevene som er ferdig med videregående, og da viser det seg at guttene tatt igjen jentene.

Det skriver Hanne Størset i en kronikk på forskning.no.

Hun jobber i en organisasjon som heter Kompetanse Norge. De er opptatt av folk skal få skolegang, utdanning og jobb.

PISA-test for voksne

Barn og ungdommer må ta PISA-prøver på skolen.

Men har du hørt om PIAAC-testen? Det er prøver for de mellom 16 og 65 år. Målet er å finne ut hvordan det går med folks ferdigheter etter videregående skole.

For eksempel får 15 år gamle jenter bedre karakterer i lesing og matte enn gutter.

Men kvinner og menn på 25 år er nesten like gode i lesing, ifølge PIAAC-testene.

Og i matte er menn på 25 år flinkere enn kvinner på samme alder.

Hjelper å ha en jobb

Hvorfor tar guttene igjen jentene etter videregående? Det er flere forskjellige forklaringer.

Noen mener at skolen i Norge passer bedre for jenter enn for gutter.

En norsk forsker tror at flest gutter får urettferdige karakterer - på grunn av oppførselen sin på skolen. Gutter flest er mer urolige i timene.

Men PIAAC-testen viser også at folk med høy utdanning og lønn, får bedre resultater .

Gutter og jenter velger litt ulike yrker etter videregående. Flere menn enn kvinner er ledere.

Og hva slags jobb folk får, påvirker resultatene på PIAAC-testen.Powered by Labrador CMS