Ungdomsreporter Nora Heyerdahl intervjuet barnelek-forsker Knut Løndal. (VIDEO: Arnfinn Sørensen)

Har barn sluttet å leke?

Mange barn har fritids-aktiviteter. Men får de nok tid til å leke fritt?

I denne videoen snakker vi med Knut Løndal. Han hadde forsket på barnas lek i skolefritidsordningen.

Noen synes at barn bør gjøre lekser på SFO, som noen kaller AKS.

Men Løndal er skeptisk til at tiden på SFO skal brukes til lekser. Hvorfor? Han vil ikke at barna skal få mindre tid til å leke.

Folk er litt uenige om lekser på SFO. Noen tror det er lurt at barn gjør lekser på SFO. For da er barna ferdige med leksene når de kommer hjem. Og ikke alle foreldre kan hjelpe barna med leksene hjemme.

Men det er kanskje dumt hvis barn får leke mindre? Her er altså politikere, rektorer, forskere og andre folk litt uenige.

Og det er mange som mener at barn ikke bør ha lekser i det hele tatt. Hva synes du?

Denne reportasjen er fra er fra 2013.

Powered by Labrador CMS