Butikkmedarbeider er den vanligste jobben i Norge.

Dette er de vanligste jobbene i Norge

Butikkmedarbeider er den jobben flest i Norge har, etterfulgt av helsefagarbeider og barnehage- og skolefritidsassistent.

Rundt 154.000 nordmenn jobber som butikkmedarbeider, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Blant heltidsansatte er det flest høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet. Totalt er det 74.000 som er ansatt som dette, 92 prosent av dem er har 100 prosent jobb.

Andelen heltidssysselsatte butikkmedarbeidere er 30 prosent.

I 2022 jobbet 25 prosent av alle de som har jobb deltid. Det betyr som regel at de jobber under 33 timer i uka.

De siste ti årene har flere yrkesgrupper opplevd sterk vekst. Det har blant annet blitt 31.000 flere i gruppen programvare- og applikasjonsutviklere/analytikere. I samme periode har også noen yrkesgrupper blitt mindre. Det er blant annet fordi arbeidsoppgavene deres påvirkes av bedre datamaskiner og programmer.

Powered by Labrador CMS