Vi kjører mye mindre bil nå når vi ikke kan gå på skole og mange voksne må være hjemme fra jobben. Det kan satellitter se fra verdensrommet.
Vi kjører mye mindre bil nå når vi ikke kan gå på skole og mange voksne må være hjemme fra jobben. Det kan satellitter se fra verdensrommet.

Vi får friskere luft av koronaviruset

Nå er veldig mange hjemme hele tiden. Da blir lufta vår renere.

Koronaviruset sprer stort sett dårlige nyheter.

Men nå kommer en gladsak om hva viruset gjør med lufta vi puster inn.

Siden midten av februar har nivået av den helsefarlige gassen nitrogendioksid gått ned med 10 prosent hver eneste uke over Nord-Italia.

Koronaviruset rammet Nord-Italia tidligere enn oss. Mange der har blitt syke. Resten av befolkningen holder seg i karantene.

Når alle er hjemme, er det mindre folk som kjører bil og forurenser ute.

Skjer andre steder i Europa

Etter hvert har også resten av Europa blitt rammet av viruset.

Nå ser forskerne i European Space Agency (ESA) at det samme skjer med lufta flere steder i Europa.

Forskerne bruker en satellitt i verdensrommet, som tar bilder av jordkloden. Slik kan de følge med på luftforurensning rundt om i verden.

Skjedde også i Kina

Kina har et stort problem med at lufta er forurenset.

Det kommer av at det bor mange mennesker der og at det er mange fabrikker og industri.

I slutten av februar så forskerne at det samme skjedde i Kina: Lufta ble renere.

Først så de at lufta ble bedre nær byen Wuhan, der koronaviruset først begynte å spre seg.

Etter hvert som flere og flere kinesere fikk beskjed om å holde seg hjemme, gikk luftforurensningen ned over hele Kina.

Vi kjører mindre bil

Biltrafikk er den viktigste kilden til utslipp av den skadelige gassen nitrogendioksid.

Også utslipp fra industrien betyr mye.

Når så mange i Europa sitter i karantene eller har skole og jobb hjemmefra, kjører vi ikke så mye bil. Mange fabrikker produserer også mindre.

Bra for de med astma og bronkitt

Dette er godt nytt for de som har sykdommer i luftveiene, som astma eller bronkitt. Det er nemlig disse sykdommene nitrogendioksid er verst for.

Sammen med svevestøv er denne gassen den største årsaken til at vi blir syke av forurensning fra lufta. Og selv om det ikke er like farlig som koronaviruset, er det mange som dør hvert år av denne forurensningen. Særlig i de store byene.

Powered by Labrador CMS