De som er over 80 år har mest risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset. Men de fleste eldre klarer seg godt gjennom sykdommen.
De som er over 80 år har mest risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset. Men de fleste eldre klarer seg godt gjennom sykdommen.

Hvem er det som har størst fare for å bli syke av koronaviruset?

Tall fra Kina viser hvem som ble alvorlig syke på grunn av koronaviruset.

Nå er det 142 tusen mennesker som har blitt smittet av koronaviruset.

De fleste bor i Kina. Men også i Italia og andre europeiske land er det nå mange som har fått viruset.

I Norge er 900 personer smittet. De som har blitt smittet eller har blitt syke, må holde seg hjemme. Det må også de som har vært i kontakt med de som er smittet. Det er viktig for at viruset ikke skal spre seg videre.

Nå har alle skoler blitt stengt, og mange voksne jobber hjemmefra.

Viruset gjør at folk blir forkjøla, slappe og får feber. Men noen mennesker blir alvorlig syke. De får lungebetennelse og pusteproblemer.

Hvem har mest risiko?

Ørjan Olsvik er professor på UiT – Norges arktiske universitet. Han er ekspert på virus og følger med på det som skjer.

Tallene fra Kina viser at det er eldre mennesker som er spesielt sårbare for koronaviruset, sier Olsvik til forskning.no.

De fleste klarer seg godt gjennom sykdommen. Men av de som har blitt alvorlig syke eller har dødd, er det flest eldre.

15 prosent av de på 80 år eller mer som ble syke av koronaviruset i Kina, har dødd. Det betyr at de fleste på samme alder ble friske.

Blant yngre personer som har blitt syke, er det veldig få som har dødd. Av de syke under 40 år er det 0,2 prosent som har dødd. Det vil si at om ett tusen personer ble syke, så har to personer mistet livet. Disse hadde ofte en sykdom fra før, som gjorde at de ble veldig syke av koronaviruset.

Ingen barn har mistet livet, i følge tallene som Olsvik forteller om.

Det er ikke mange barn i Kina som er blitt syke. Av de som ble smittet, var mindre enn 1 prosent barn under ti år. Det vil si én av hundre personer. Det viser en undersøkelse som forskning.no har skrevet om.

Nærmest alle barna har hatt milde symptomer, slik som når man er forkjøla.

Eldre har oftere andre sykdommer i tillegg

Det er stor forskjell på folk som er eldre enn 80 år. Hva hvis man er 80 år, men føler seg frisk og fin – er man i fare bare på grunn av alderen sin?

– Alder er helt tydelig en risiko, sier Olsvik.

Men han sier at viruset kan slå ut forskjellig for de eldre i Norge.

- En som er over 80 år i Kina, har kanskje har levd et tøft liv. Det er ikke nødvendigvis sammenlignbart med en norsk 80-åring, sier Olsvik.

Alder henger ofte sammen med sykdom, sier professoren.

– Gamle mennesker er ofte ikke like friske som yngre mennesker.

Hjertesykdom

Koronaviruset er mest farlig for de som har sykdommer fra før, viser flere studier.

I en ny studie fra Kina har forskere sett på hvordan det gikk med 191 personer som kom på sykehus på grunn av viruset.

Mange av de som døde hadde helseproblemer fra før. De hadde høyt blodtrykk, diabetes, kreft, lungesykdommer eller problemer med hjertet.

Dette gir legene viktig informasjon om hvem som må blir passet ekstra godt på. Personer som har dårlig helse, kan også være ekstra forsiktige.

Nå gjelder det å bremse smitten, slik at vi beskytter de som er sårbare.

Powered by Labrador CMS