Barn med spesielle evner har færre venner, viser en studie. Men ikke alle er interesserte i kontakt med elever på sin egen alder,

Veldig smarte barn kan bli ensomme

Noen barn føler seg ensomme fordi de er mye smartere enn de som er like gamle som dem selv. I verste fall får de problemer og dropper ut av skolen.

Jørgen Smedsrud forsker på barn som er smartere enn andre barn, det han kaller evnerike barn.

Smedsrud har lest mye om dette temaet og møtt mange smarte barn og deres foreldre. Han ser at mange har det vanskelig.

Noen kjeder seg

De evnerike barna takler skolen forskjellig.

Mange flyter gjennom. De kjeder seg fordi de ikke får noen utfordringer, men det blir ikke noe støy rundt dem.

Andre igjen blir dypt frustrerte fordi de ikke føler seg forstått. De kan bli bråkmakere. I verste fall vil de ikke gå på skolen og får ganske store problemer.

Får færre venner

Å være intelligent er ikke noe problem i seg selv. Men jo lenger du beveger deg fra gjennomsnittet i intelligens, jo mer annerledes vil du føle deg på skolen og i klassen, sier Smedsrud.

Mange av disse elevene har færre venner. Det er et av resultatene i Smedsrud sin studie.

En del føler seg ubrukelig og dumme på skolen. Først når de blir voksne, skjønner de at de har følt seg annerledes fordi de har spesielle evner, forteller han.

Tenker annerledes enn andre

Ikke alle evnerike elever er interesserte i å ha kontakt med elever på sin egen alder, viser studien til Smedsrud.

For noen av disse elevene kan det sosiale være selve problemet fordi de tenker så annerledes.

– En av jentene jeg intervjuer sier at det er slitsomt med venner, fordi hun er interessert i helt andre ting enn dem. Er du interessert i å diskutere mørk materie i universet, så er det ikke sikkert du får så mange tilbakemeldinger fra vennene dine.

Bør dele elevene i grupper

Når de smarte barna møter andre som er lik dem selv, får de det utrolig bra, sier forskeren.

Han mener derfor at skolen bør dele inn elevene i ulike grupper, sånn at de ekstra smarte barna kan møte andre som er mer like seg selv. Det kunne dempet deres følelse deres av å være annerledes.

Studien hans tyder på at skolene ikke er så flinke med å legge til rette for de evnerike barna.

Lærerne er ikke utdannet for å forstå barn med spesielt store evner, mener Smedsrud.

Powered by Labrador CMS