Leser du en lang fagtekst som inneholder massevis av informasjon, forstår du mer om du leser den på papir.

Tror du at du lærer like mye av å lese på nett som i en bok?

Papirbøker er i ferd med å bli borte i skolen. Det er det ikke alle forskere som liker.

De fleste elevene som går på skole i Norge i dag, har nå sitt eget nettbrett eller en PC.

Dette er ganske nytt. Bare for seks år siden var det bare halvparten av elevene som brukte pad eller data på skolen.

Men er det egentlig så lurt å droppe de gamle papirbøkene?

Forskere krangler

Dette er noe forskere har kranglet masse om de siste årene.

Noen mener at vi vet helt hva som skjer når vi går over fra papir til nett. Utviklingen har gått for fort, mener de.

Andre mener at det er gammeldags å diskutere dette spørsmålet.

Skjermen har kommet for å bli i det norske klasserommet. Den er like bra som papir, mener de.

Studerer mange forskningsstudier

En gruppe forskere har forsøkt å finne ut hvem av dem som har rett.

For å gjøre det har de samlet masse forskning som har sammenliknet det å lese på nett og papir.

Når forskerne ser på mange studier og summerer dem opp i én studie, kalles det ofte for en samlestudie.

Slike studier er ofte mer til å stole på enn små studier.

De som har kommet aller lengt i å se på forskjellen mellom skjerm og papir, er de som forsker på hvor mye vi forstår av det vi leser.

Dette kaller forskerne for leseforståelse.

Forskjell på hva du leser

Forskerne finner ut at det ikke er mulig å si at det ene er mye bedre enn det andre.

Om du forstår teksten like gode på nett som papir, kommer an på hva slags tekst du leser.

Leser du en lang tekst som inneholder massevis av informasjon, så forstår du mindre av den om du leser den på skjerm, sammenliknet med papir.

Men hvis du leser for eksempel fortellinger og eventyr, er det ikke noen forskjell i hvor mye du forstår om du leser på papir eller nett.

Er ikke unge bedre enn gamle?

Noen forskere mener altså at det er litt gammeldags å diskutere om nett eller papir er best.

De sier blant annet at vi venner oss til å lese på nett. Jo mer vi bruker nettet, jo flinkere blir vi.

De mener derfor at de som er unge i dag og som har vokst opp med en iPad i fanget, vil bli bedre enn foreldrene og besteforeldrene til å lese på nett.

Dette har forskerne forsøkt å studere. De har sett både på forskningsstudier som er gjort i de siste årene og studier som er 20 år gamle.

Da finner de ut, til sin overraskelse, at dette ikke stemmer.

De som er unge nå, forstår ikke tekstene de leser på nett bedre enn de som var unge for 20 år siden.

Vanskeligere å konsentrere seg

Forskerne tror at dette henger sammen med at vi har blitt mer og mer vant til å lese korte tekster i dag, nettopp fordi vi leser så mye på skjerm.

Vi blir veldig gode på å skifte mellom tekster. Men vi får mindre trening i å lese lange, sammenhengende tekster.

Det blir derfor vanskeligere for oss å fokusere lenge på én og samme tekst.

Bra til prosjektarbeid

Det er elevene mellom 4. klasse og 8. klasse, som taper mest på å lese på skjerm.

Det mener den spanske Ladislao Salmerón, som er en av de som har forsket mest på dette i Europa.

Han har studert elever ved amerikanske skoler i mange år. Han finner ut at jo mer elevene leser på skjerm, jo mindre forstår de av teksten.

Det betyr ikke at det bare er dumt å bruke iPad og data på skolen, mener forskeren.

Når de brukes til å hente inn informasjon til prosjektarbeid, for eksempel, lærer elevene masse.

Kilder:

Hva er best – lesing på skjerm eller papir? Artikkel på forskning.no, oktober 2020

Elevenes leseforståelse er redusert: Å lese på skjerm gir mindre læring. Artikkel i magasinet Apollon, utgitt av Universitetet i Oslo, 2021.

Powered by Labrador CMS