Mange som skal lære seg noe rett før en prøve, leser den samme teksten. Om og om igjen. Dette er ikke blant de gode rådene for huske bedre. Tvert imot. Det er bortkastet tid.

Slik kan du huske pensum bedre til prøven

Forskere vet nå mye om hva som nytter – og ikke nytter – når du skal forberede deg til en prøve. Her er noen tips til hvordan du kan lese smartere, uten å bruke mer tid.

I mange år har det blitt forsket på hvilke teknikker som virker best for å huske ting til prøver eller eksamen.

Her er noe av det forskerne har kommet fram til:

1. Ikke bare pugg rett før prøven

Mange er stressa dagen før de skal ha en viktig prøve. Derfor sitter de og pugger pensum hele dagen før – og kanskje også utpå på kvelden og natta.

Det er ikke så lurt, kan forskningen tyde på. Det er bedre å fordele læringen over flere dager.

Forskere har testet dette i praksis i en forskningsstudie. De delte studenter inn i to grupper. Alle skulle lære seg en rekke ord som sto på et kort. Så skulle de testes i hvor mange ord de husket.

En gruppe leste alle ordene og fordelt lesingen over fire dager. Den andre gruppen delte opp ordene i mindre bolker og pugget dem skikkelig én enkelt dag.

Det viste seg at de som brukte fire dager på å lære ordene, husket dem mye bedre enn de som brukte bare én dag. Sammenlagt brukte de like mye tid på forberedelsene.

2. Les ikke den samme teksten gang på gang

Dette er kanskje den dårligste studievanen av alle, mener flere forskere.

Amerikanske forskere har bedt noen studenter å om å lese en tekst en gang. Andre har blitt bedt om å lese den samme teksten to ganger. Når begge gruppene blir testet rett etterpå fant forskerne svært liten forskjell mellom dem.

Når vi leser den samme teksten på nytt igjen, blir lesingen veldig overfladisk, mener de.

3. Test deg selv

I stedet for å lese teksten flere ganger har mange forskere vist at det er mer effektivt å teste hva du husker av det du har lest.

Gang på gang.

Det styrker nemlig hukommelsen vår om vi er nødt til å lete fram informasjon fra hjernen vår.

4. Det gjør ikke noe om du svarer feil

Det er altså veldig viktig å teste hva du husker fra en tekst.

Men det er ikke noe vits om du ikke sjekker om svaret ditt er riktig.

Og svarer du feil, gjør det absolutt ingenting. For om du må lete etter det riktige svaret, da fester det seg bedre i hukommelsen din.

5. Bruk tegninger og bilder

Hjernen vår husker bilder bedre enn ord og tall.

Det som er lett å se for seg, er vanligvis lettere å huske. Derfor kan det være lurt å lage en tegning eller et bilde som hjelper deg å huske innholdet i teksten.

6. Les høyt

Å lese en tekst høyt hjelper oss med å få lagret ordene i langtidshukommelsen, mener noen forskere.

De mener at ordene du skal lære blir mer personlige når du uttaler dem høyt.

7. Finn eksempler

Mye av det vi leser i lærebøker kan være vanskelig å forstå. Det blir liksom bare ord. Men om vi knytter ordene vi leser til konkrete ting rundt oss, blir det lettere å huske dem.

Sur mat smaker surt fordi den inneholder syre, kan det stå i læreboka. For å huske ordet kan du jo for eksempel tenke på en sitron. Da husker du det kanskje bedre.

8. Still spørsmål

Det kan være vanskelig å huske fakta hvis du ikke forstår hvorfor ting er på en bestemt måte.

Psykologer kaller det utdyping. Det hjelper oss med å kombinere ny informasjon med det vi vet fra før. På den måten lages det et nettverk i hjernen av ting som henger sammen.

Kan du i tillegg forklare det du har lært til moren din eller andre du kjenner, vil du husker det enda bedre.

Kilder:

Top 10 tips on how to study smarter, not longer. Artikkel hos ScienceNewsforStudents, september 2020.

Du kan huske bedre av å tegne enn å skrive. Artikkel på forskning.no, 2018

Slik husker du pensum – også på eksamen. Artikkel på forskning.no, 2017

Å lese høyt gjør at vi husker bedre. Artikkel på forskning.no, 2017

Powered by Labrador CMS