De fleste lærere trives godt på jobben, men mange blir veldig slitne.

Noen lærere blir lettere utslitt av jobben

Lærere som er for engasjerte i elevene sine utenom undervisningen, kan gå helt tom for energi. Det viser en ny svensk studie.

Nesten alle lærere i grunnskolen trives veldig godt med jobben sin. Det viser en norsk undersøkelse fra 2013.

Men nesten alle lærere opplever at de har det travelt på jobben, viser en annen norsk studie.

Noen av dem blir så stresset av jobben sin at de får det forskerne kaller utmattelse. Det er en tilstand der de er trøtte hele tiden og mangler energi.

Utmattelse er en viktig årsak til at lærere vurderer om de skal slutte på jobben.

Én av ti blir utmattet

Nå viser en ny svensk studie at én av ti lærere i Sverige er rammet av utmattelse på grunn av for mye stress på jobben. Dette er en mye større andel enn i andre yrkesgrupper.

Det er særlig én gruppe av lærer som blir utslitt, viser studien.

Det er de som bruker mye av fritiden sin på kollegene sine eller gir masse sosial støtte til elever.

Lærere bør ta seg av undervisningen

Det er bra for lærere å være engasjert i jobben sin, ifølge flere studier.

Men forskeren Ola Nordhall ved Högskolan i Gävle i Sverige mener at det også har en bakside.

Læreren kan rett og slett slite seg helt ut.

Han mener at det bør finnes noen andre ansatte på skolen som kan følge opp de elevene og foreldrene som trenger hjelp utover skolearbeidet.

Da kan læreren ta seg av undervisningen og ikke være sosialarbeider, mener han.

Kilder:

Powered by Labrador CMS