Det var ikke bare enkelt for lærere å undervise elever fra hjemmeskole i vår. Mange håper at de slipper å gjøre det igjen.

Noen elever likte hjemmeskole veldig godt

Mange stille og sjenerte elever gjorde det bedre enn vanlig når de hadde hjemmeskole i vår. Andre elever mistet lærerne helt kontakt med. De logget seg ikke på.

Når vi har fått en ny bølge med koronaviruset vil politikerne helst ikke at skolene skal bli stengt igjen.

Men ved noen skoler er det nå så mye smitte at de må stenge i kortere perioder. Ingen vet helt hvordan det blir om noen uker.

Om smitten øker, må vi kanskje forberede oss på en ny periode med hjemmeskole.

Ikke forberedt sist

Men nå er vi litt mer forberedt enn vi var sist.

Da alle skolene stengte i vår, skjedde det i løpet av bare noen få dager.

Verken elever eller lærere hadde derfor tid til å forberede seg på en helt ny måte å jobbe på.

Hva lærte lærerne?

Lærere er forskjellige, akkurat som oss andre. Noen er veldig flink til å bruke i data i undervisningen, andre er ikke det.

Hva lærte lærerne av å undervise elever på hjemmeskole?

Vi spør forskeren Siw Fjørtoft ved SINTEF.

Hun har forsket på hvordan lærerne opplevde det å undervise elevene digitalt.

Litt brå overgang

De fleste syntes at overgangen fra vanlig skole til digital skole ble litt for brå. De måtte lære seg masse nytt på veldig kort tid, forteller hun.

– For noen var det ikke så lett. Særlig de som hadde lite erfaring med data. De syntes derfor det var tryggest å lage vanlige oppgaver som elevene skulle levere inn.

Men etter hvert var det også mange lærere som lært seg mange nye ting. For eksempel å bruke videoer i stedet for bare gi skriftlige oppgaver eller å snakke.

Disse lærerne har fått øynene opp for at de kan bruke mer av dette også i klasserommet, mener forskeren.

– Vi vet at det ble for mye oppgaveløsning for enkelte elever og for lite undervisning. Jeg vil tro at flere lærere tør å utforske flere sider ved bruk av digital teknologi nå, som for eksempel det å lage korte undervisningvideoer og legge ut disse.

Det sosiale er viktig

De fleste lærere hadde kontakt hver dag med elevene sine enten gjennom videomøte eller chatter.

Men mange syntes etter hvert at det ble trøblete å ikke treffe elevene sine, forteller forskeren.

– Den sosiale delen av skolen viktig. Den er det veldig vanskelig å erstatte den med en skjerm, sier forskeren.

Vanskelig å ikke se eleven

Lærerne savnet å snakke med elevene når de jobbet med fagene.

Det var spesielt ugreit når elevene slo av kamera eller mikrofon.

Uten blikkontakt visste ikke læreren hvem som fulgte med.

Uten at de så kroppsspråk var det også vanskelig å vite om elevene forsto det de sa.

Noen logget seg ikke på

Lærerne opplevde at elevene reagerte ganske forskjellig på det å ha hjemmeskole.

Noen likte det veldig godt. Andre syntes det var kjedelig.

Andre igjen elever mistet helt lysten til å jobbe med skole. Selv om lærerne ga dem en timeplan og oppgaver og fulgte dem opp hver dag, var det noen som nesten aldri logget seg på nettet og deltok.

Noen blomstret

Lærerne merket at noen elever faktisk gjorde det litt bedre på hjemmeskole enn de gjør det på vanlig skole.

Særlig gjaldt det de stille og sjenerte elever som ikke sier så mye i klasserommet til vanlig.

Også de som trenger mer ro til å konsentrere seg, likte seg godt hjemme. De ble ikke så forstyrret av andre elever og kunne ha kontakt med læreren i fred og ro, forteller forskeren.

Powered by Labrador CMS