Bør vi kutte ut høstferien og heller gå på skole for å lære mer?

Bør vi egentlig ha høstferie?

Svenske forskere har funnet ut barn som fikk mindre ferie fra skolen, fikk bedre lønn da de ble voksne.

Mange norske barn og unge har høstferie denne uka.

Men i flere land snakker nå politikerne om at barn og unge bør ha mindre fri fra skolen og få mer undervisning.

Elever i noen land gjør det mye bedre på tester

De er opptatt av dette på grunn av PISA-undersøkelsen, som sammenlikner skoleresultater på tvers av land.

I noen land får elevene mye bedre resultater enn i andre land.

Da reagerer politikerne i de landene som gjør det dårligere. De tenker ut hva de skal gjøre for å få sine elever like gode.

Danske elever fikk én uke kortere ferie

I Danmark fikk elever én uke kortere sommerferie allerede i 2011.

I flere delstater i USA har antall skoledager for elever i grunnskolen økt de siste årene.

Også i Sverige diskuterer de nå om elevene bør være mer på skolen.

I Norge fikk elever på mellomtrinnet én time mer i naturfag i 2016. Årsaken var at norske elever gjør det dårligere i naturfag enn elever i mange andre land.

Norske elever i grunnskolen har færre skoletimer enn danske, men flere enn svenske.

Sammenliknet to grupper

Forskere i Sverige har nå undersøkt hva flere timer på skolen betyr for elevene når de blir voksne.

De har sett på lønnen til de som ble født på 1940-tallet og 1950-tallet da de begynte å jobbe. Dette var en periode da det skjedde endringer i skoletiden i Sverige.

Forskerne har sammenliknet to grupper. Den ene gruppen fikk ett ekstra skoleår da de var 13 år. Den andre gruppen fikk kortere ferier fra skolestart.

Lettere for å få seg jobb

Det skjedde ikke noen forandring for de som fikk ett ekstra skoleår, fant forskerne ut.

Men det gjorde for de som fikk lengre undervisningstid spredd utover alle årene i grunnskolen.

Da de ble voksne, hadde de lettere for å få seg jobb og de fikk høyere lønn på jobben.

Kan gjøre at flere lykkes

Therese Nilsson er en av forskerne som har gjort undersøkelsen. Hun er økonom ved Lunds universitetet i Sverige.

Hun mener at mer tid i skolen gjorde elevene bedre både til å skrive, lese og regne.

Forskerne mener at om alle barn får mer undervisning, vil det hjelpe flere elever med å lykkes i skolen.

Kilde:

Kortare lov gav klirr i kassan. Pressemelding fra forskning.se, september 2020

Powered by Labrador CMS