Elever på samme klassetrinn trenger forskjellig undervisning i skriving. Nå kan forskere hjelpe lærere med å få det til.

Alle lærer å skrive på samme måte

Det er stor forskjell på når vi lærer oss å skrive, har forskere funnet ut. Men vi lærer alle på samme måte.

Trine kan skrive lange setninger i andre klasse. Truls, som sitter ved siden av henne i klassen, kan bare skrive to ord.

Det er helt normalt at det er forskjell på hvor raskt barn lærer seg å skrive. Dette har forskere funnet ut.

App gjør det lettere

Men det gjør det vanskelig å være lærer. Hvordan skal læreren undervise Trine og Truls på akkurat samme måte?

Det kan jo bli altfor lett for Trine og altfor vanskelig for Truls. Eller omvendt.

Nå har forskere laget en app som skal gjøre det enklere for lærerne å lære.

Finner et mønster

Danske forskere har sett på godt over 50.000 tekster. Teksten har danske elever skrevet rett inn i en app. De har skrevet teksten uten å tenke på staving eller grammatikk.

Disse teksten har lært forskerne noe helt nytt. De har nemlig funnet at det er et mønster i hvordan vi lærer oss å skrive.

Fire trinn i skrivingen

For selv om det er forskjell på når vi lærer oss å skrive, utvikler vi oss helt likt når vi først begynner.

Først skriver vi korte og enkle setninger med noen få ord, som for eksempel «Bjørnen sover».

Så begynner vi å bli mer personlig. Vi begynner å skrive noe om hvordan vi opplever ting, for eksempel at «Hunden er søt».

Etter dette begynner vi å skrive vanskeligere setninger. Vi uttrykker mer følelsene våre. For eksempel «Det er morsomt å leke med lego».

Til slutt skriver vi lengre og mer sammenhengende tekster og bruker ord som «fordi, hvis og eller».

Appen forstå hvor lang eleven har kommet

Når appen leser det Trine og Truls har skrevet, kan den forstå at Trine har kommet mye lenger i skrivingen enn Truls.

Sånn kan den hjelpe læreren til å gi undervisning som passer bedre til Trine og Truls.

Appen kan også gjøre læreren flinkere til å hjelpe eleven.

De kan spørre: Kan du beskrive hvordan personene i historien din går det? Hvordan ser de ut?

Da lærer elevene seg å bruke flere ord og beskrive følelser i teksten.

Kilde:

Dansk gennembrud: Evnen til at skrive udvikles i fire trin. Artikkel på Videnskab.dk, mars 2022

Powered by Labrador CMS