Leoparden jakter bare om natten. Da bør folk og husdyr holde seg inne.
Leoparden jakter bare om natten. Da bør folk og husdyr holde seg inne.

Mennesker og leoparder kan leve tett sammen

Nesten hver uke blir mennesker drept av leopard i India. Likevel er det forbudt å skyte den.

Publisert

I India bor leoparder og mennesker tett sammen. Noen steder i landet går det bra. Andre steder blir det store problemer.

Hvorfor ender det noen ganger med tragedie?

Dette spørsmålet har forskere fra Norsk institutt for naturforskning og Høgskolen i Innlandet samarbeidet med indiske forskere om å finne svar på.

Forskerne har satt GPS-halsbånd på de store pattedyra. Slik har de fulgt nøye med på rovdyrenes bevegelse.

Gikk inn på kjøkkenet til folk

Alle leopardene som forskerne fulgte med GPS, gikk inn i hus. Gjerne på kjøkkenet. De fulgte ofte etter hunder, som kan være mat for leoparder.

John Linnell er en av forskerne som merket dyrene med GPS. Han forteller at hjertet hans slo litt ekstra da han så leoparden bevege seg så tett innpå menneskene.

Men de som bodde i husene, oppdaget som oftest ikke at de hadde en leopard på besøk.

Ekstremt sky

En av leopardene slo seg ned i en åker med sukkerrør, bare 300 meter fra en barneskole. Der fødte hun to unger.

Skolebarna gikk forbi leoparden hver eneste dag. Men de så henne ikke.

– I dette forskningsprosjektet har vi lært at leoparden er ekstremt sky. Den kan bo helt inntil mennesker, og samtidig være usynlig. Samtidig er de veldig tilpasningsdyktige. De kan trives der det bor mange mennesker og bli vant med livet deres, sier Linnell.

Stadig vanligere å bo nært mennesker

De siste årene har det blitt stadig vanligere at leoparder bosetter seg nært mennesker i India.

Forskerne er usikre på hvorfor.

En av forklaringene er at det har blitt mange flere leoparder etter at det ble forbudt å drepe den på 1950-tallet i India.

– Leoparder har ikke tilgang på Google Earth. Når de velger seg et sted å bo, gjør de det tilfeldig. Noen ganger klarer de å finne en leveområde i skogen, andre ganger kommer de til områder med mange mennesker, forteller forskeren.

Jakter bare om natten

Leopardene er veldig tilpasningsdyktig. Den kan trives i åkrer der de kan gjemme seg blant mais eller sukkerrør på dagtid. Den jakter bare om natten.

Alt leoparden trenger er noe å spise og steder å gjemme seg. En åker er like bra som en jungel.

Menneskenes husdyr er mat for leopardene. Særlig hunder. Selv om inderne er glade i hundene sin, har de en annen status enn her i Norge. Derfor blir det ikke så mye konflikt av det, forteller Lindell.

Folk tar inn husdyr som sauer og geiter om kvelden. Derfor blir de sjeldnere leopardmat.

Ikke bare harmoni

Leoparder dreper også mennesker. Noen steder i India har tallet på drepte steget veldig.

– Mange steder i India krever innbyggerne at leoparden blir fjernet når den dukker opp i lokalsamfunnet. Det er ikke lov til å drepe den. Derfor blir mange leoparder flyttet til steder der det ikke bor mennesker.

Det er da konflikten dukker opp, forteller Linnell.

Liker ikke å flytte

Hvis leoparden blir flyttet til et fremmed sted, blir den stresset og usikker.

Leoparden liker ikke å flytte. Da kan den bli farlig.
Leoparden liker ikke å flytte. Da kan den bli farlig.

– Leoparden er svært avhengig av å kjenne landskapet den bor i. Hvis den vet hvem som bor der, når de beveger seg ute, om de har husdyr og sånne ting, da har den kontroll. Da må det ikke bli farlig.

Men blir leoparden flyttet, kan den bli farlig, sier Linnell.

Blir stresset

Leoparden blir fort stresset.

Særlig om den får problemer med å finne mat i et ukjent landskap. Den kan også komme i konflikt med andre leoparder som bor i området allerede.

– Hvis det er noen jeg ikke vil treffe på en mørk natt i India, så er det en stresset og sulten leopard, sier forskeren.

Selv om et møte mellom et menneske og et vilt dyr kan bli veldig alvorlig, har folk i India fortsatt masse respekt for dyret.

John Linnell synes det er fint å se hvilken respekt indere har for ville dyr og deres plass i verden.