Dette lille fartøyet har med seg en drill som skal kikke under månens overflate. Fartøyet kalles Nova-c og er laget av selskapet intuitiv machines.

Denne drillen skal bore ned i månen

I 2022 skal denne lete etter vann og is på månen.

Det er lenge siden mennesker var på månen. Sist gang vi trasket over måneoverflaten var i 1972 - for nesten 50 år siden.

Hvis alt går etter planen, vil USA og kanskje Kina sende mennesker opp til månen igjen i løpet av de neste årene. USA sier at det kan skje i løpet av 2020-tallet.

Lengre fram i tid kan det bli baser på månen, hvor folk kan bo over lengre tid. Men da trenger de vann der. Vann kan også brukes til å lage oksygen til lufta de puster, og det kan lages drivstoff til raketter av vann.

Her ser du astronaut Eugene Cernen sittende på månebilen i 1972. Dette er fra Apollo 17, det siste oppdraget hvor mennesker har vært på månen til nå.

Dyrt å reise til månen

Det er langt til månen, og det er veldig dyrt å løfte maskiner, mennesker, mat og vann opp fra jorden og ut i rommet med store raketter.

Derfor er det veldig bra hvis de kan bruke vann som allerede er på månen. Det er ikke så lenge siden at forskerne trodde at månen var veldig tørr.

Men nå har de forstått at det er mye is laget av vanlig vann på månen. Det kan gjemme seg under overflaten, spesielt på månens nordpol og sørpol.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA skal sende opp et lite romfartøy som skal lande på månen i 2022. Romfartøyet kalles Nova-C, og det er ingen mennesker som kan reise med dette fartøyet. Det er ubemannet.

Nova-C har med seg en drill til månen. Denne drillen skal bore et lite hull i månen, for å se hva som gjemmer seg under overflaten, og den leter etter is.

Finner den is?

Fartøyet skal lande helt sør på månen, og drillen skal ikke bore langt ned i månen for å finne is. De skal teste forskernes ideer om at det kan være is rett under overflaten.

Den skal bare bore en meter ned. Dette er et eksperiment og NASA sier at de ikke har sett eller målt is på akkurat dette stedet. Men det er kanskje mye is rett under overflaten.

I dette området skal landeren lete etter is. Dette er ved månens sørpol, og det store krateret til høyre kalles Shackelton.

Eksperimentet heter Prime-1, og skal ta med seg en liten prøve av månejorden. Denne prøven skal undersøkes, og så kan forskere måle hvor mye vann det er i den.

Dette oppdraget skal lande på månen rundt jul i 2022. Det er et av de første oppdragene som skal finne måter å bruke ressurser som allerede finnes på månen.

Spørsmålet er om de faktisk kommer til å finne noe is og om denne isen kan brukes av astronauter en gang i framtiden på månen.

Powered by Labrador CMS