Barn vil gjerne lære andre barn hva som er riktig og galt.
Barn vil gjerne lære andre barn hva som er riktig og galt.

Hva tenker små barn om straff?

Når noen ødelegger en tegning som andre har tegnet, er det mange barn som mener at det er riktig med straff. Men helst bør «forbryteren» bli forklart hvorfor den blir straffet.

Hvorfor straffer vi andre som gjør noe galt? Dette har forskere diskutert lenge.

Er det fordi vi blir så sinte at vi vil ta hevn?

Eller er det fordi vi vil lære dem hva som er rett og galt?

Når det kommer til voksne handler det om begge deler, viser forskning.

Men hvordan er det egentlig med barn?

Ødela en tegning

Det har forskere fra USA prøvd å finne ut.

De har latt 251 barn i alderen fire til sju år se en film. På filmen er det en jente som river i stykker en tegning som et annet barn har tegnet.

Barna måtte på forhånd bestemme om de ville straffe henne. Straffen går ut på å ta fra jenta iPaden sin. Men hvis de gjorde det, så måtte de også godta at deres egen iPad ble låst bort.

Delte barna inn i grupper

Forskerne delte inn barna i to grupper. Den første gruppen fikk vite at hvis de ville straffe ville den som ødela miste iPaden, men hun får ikke vite hvorfor det skjer.

Den andre gruppen av barn fikk vite at hvis de straffet «forbryteren», så ville de også måtte forklare hvorfor de reagerte på denne måten. Nemlig at hun hadde ødelagt en annens tegning.

Ville at hun skulle få vite hvorfor

Nesten en fjerdedel av barna bestemte seg for å straffe selv om de også mistet sin egen iPad.

I den andre gruppen, de som visste at jenta ville få vite hvorfor hun ble straffet, var nesten dobbelt så mange som hadde lyst til å straffe.

Skal ikke bare lide

Forskerne mener at de fleste barna helst vil at den som gjør noe galt skal få lære noe av straffen.

De vil gjerne lære dem hva som er riktig og galt.

Den svenske barnepsykologen Malin Bergström sier til svenske svt.se at det er interessant at selv små barn er moralske på samme måte som de fleste voksne.

Det er nemlig veldig komplisert å forstå hvordan andre mennesker føler, mener hun.

Hun mener at det er veldig viktig for mennesker og samfunnet at vi har en følelse av hvordan vi skal være mot hverandre og hvordan vi skal forholde oss til regler.

Powered by Labrador CMS