Lea Mariero (midten) og Naja Amanda Lynge Møretrø (høyre) advarer om at ungdom slutter å følge med på vanlige medier, om mediene ikke er i stand til å gi unge et mer positivt syn på verden. Lindis Hurum i Leger Uten Grenser til venstre.
Lea Mariero (midten) og Naja Amanda Lynge Møretrø (høyre) advarer om at ungdom slutter å følge med på vanlige medier, om mediene ikke er i stand til å gi unge et mer positivt syn på verden. Lindis Hurum i Leger Uten Grenser til venstre.

Ungdom er kritiske til at media nesten bare gir oss de dårlige nyhetene

Er du ung i dag er det lett å tro at vi nærmer oss dommedag.

Krig, katastrofer og grusomheter kan du lese og høre om i mediene hver eneste dag.

De gode nyhetene er det ofte mye lenger mellom.

Redd Barna Ungdom og Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon) har bestemt seg for å gjøre noe med dette. De har sammen med andre partnere etablert det nye nettstedet Verdens beste nyheter.

Sånn vil de være med på å rette opp det skjeve bildet av verden som ungdom får i dag.

Nesten alle vil høre flere positive nyheter

9 av 10 unge gjerne vil høre flere positive nyheter om verden. De sa de da ungdomsorganisasjonene ba dem svare på en spørreundersøkelse.

Like mange unge sier at dette kan styrke troen deres på at en bedre framtid er mulig.

Og like mange unge sier at de selv blir positivt påvirket av positive nyheter.

Verdens Beste Nyheter formidler de gode nyheten du ikke får høre om andre steder.
Verdens Beste Nyheter formidler de gode nyheten du ikke får høre om andre steder.

En god nyhet vi ikke har fått høre om

I et eksperiment de gjorde fant Verdens beste nyheter ut at 2 av 3 unge ble positivt påvirket da de fikk høre nyheten om at det nå er utviklet en vaksine mot rotaviruset.

Viruset bare noen få i Norge har hørt om, var fram til nylig den vanligste grunnen i verden til at barn under fem år får alvorlig diaré. Fram til for få år siden døde årlig en halv million barn under fem år av viruset.

Nå er det laget en effektiv, trygg og billig vaksine mot viruset. Derfor er dødeligheten av viruset på full fart nedover.

Hos forskning.no kan du lese den positive nyheten om at barn som blir vaksinert mot rotaviruset, også sjeldnere blir rammet av den alvorlige sykdommen diabetes 1.

Unge ser mørkt på fremtiden

– Flere unge enn tidligere ser mørkt på fremtiden, spesielt på grunn av klimaendringene, sa Lea Mariero hos Redd Barna Ungdom da hun var med og fortalte om Verdens beste nyheter under Arendalsuka.

Selv om klimaendringene er en alvorlig realitet, så er Marieiro kritisk til at nettmedier vinkler så mange saker negativt for å forsøke å få oss til å klikke på dem.

For eksempel kan en artikkel som i hovedsak handler om de svært positive virkningene av koronavaksinene, i tittelen bli vinklet på at noen få mennesker har opplevd alvorlige bivirkninger.

Marieiro minner om ungdom nå følger mindre med på tradisjonelle medier og i stedet får stadig mer av informasjonen sin fra sosiale medier.

Verdens Beste Nyheter vil gi deg de gode nyhetene.
Verdens Beste Nyheter vil gi deg de gode nyhetene.

Vil endre fokus til det som går bra

Naja Amanda Lynge Møretrø er leder i Changemaker. Det er en organisasjon som skal jobbe for en mer rettferdig verden og som derfor har informert mye om kriser og urettferdighet.

– Men nå har vi altså bestemt oss for at vi også må begynne å fokusere mer på det som går bra i verden, sa Møretrø under Arendalsuka.

Også Leger uten grenser er en organisasjon som ofte opptrer i media som kilde for mye av det som er galt i verden. Her er Lindis Hurum leder og hun gjør seg de samme tankene som lederne av de to ungdomsorganisasjonene.

– Om konfliktene jeg opplever blir nevnt i mediene, så er fokuset på hvor voldelig og blodig det er. Jeg kan fortelle mange ting, men det er det groteske som blir slått opp i avisene, fortalte hun under Arendalsuka.

Lederen i Leger uten grenser i Norge synes dette er blitt et så stort dilemma at hun har bestemt seg for å bli mer forsiktig når hun snakker med medier.

Powered by Labrador CMS