Det er mye som skal ordnes i en familie. Mamma er den som vanligvis tar seg av organiseringen.
Det er mye som skal ordnes i en familie. Mamma er den som vanligvis tar seg av organiseringen.

Mamma er familiens prosjektleder

Forskere har spurt mødre og fedre om hva de gjør i hverdagen. De finner noen interessante forskjeller.

Hva bruker egentlig norske foreldre tiden sin på?

Og hvordan har mor og far det egentlig?

Dette har forskere ved OsloMet har vært interessert i å vite mer om.

De intervjuet mange foreldre om dette. I tillegg har de fått enda flere til å svare på masse spørsmål i et spørreskjema.

Deler på oppgavene

Foreldre i Norge er mer likestilte enn i mange andre land i verden.

Denne undersøkelsen viser også at foreldre stort sett deler på arbeidsoppgavene.

Likevel er det store forskjeller på hva de gjør i familien.

Hektisk hverdag

De opplever hverdagen som ganske hektisk. Det er fulle timeplaner og mange aktiviteter å holde styr på. Både på jobben, skolen og i fritiden.

De fleste mødre og fedre i Norge har en jobb utenfor hjemmet som de tjener penger på.

Mamma er mer stressa

De aller fleste foreldre jobber også full tid, men fedrene jobber flere timer i uka utenfor hjemmet enn mødre gjør.

Noen mødre i Norge har valgt å jobbe litt mindre enn full tid.

Likevel er mødrene i undersøkelsen mer stressa enn fedrene.

Hvorfor er det sånn?

Familiens prosjektleder

Alle familier er forskjellige, men forskerne finner noen fellestrekk.

Pappaer bruker vanligvis mer tid på å reparere ting enn mammaer. Det gjelder både hus, hage, bil og sykler.

Mamma gjør i gjennomsnitt mer husarbeid, viser undersøkelsen.

I tillegg planlegger hun langt mer enn pappa.

Hun planlegger og holder orden på familiens aktiviteter, ferier og innkjøp. Hun fikser vanligvis også kostymer til skolens teaterforestillinger og penklærne til familieselskapene. Og hun går oftere på foreldremøter enn pappa, viser undersøkelsen.

Større krav til foreldrene

Det er mange flere krav til hva det vil si å være en god forelder i dag enn det var tidligere, mener forskerne.

Foreldre bruker mye tid på barna sine. De leker, leser og snakker sammen mye med dem, i tillegg til å lage mat og fikse ting.

De er også opptatt av at barna skal lære seg en sport eller spille på et instrument på fritiden.

For mange oppgaver?

Når mange mødre føler seg stressa, er det sannsynligvis fordi de har for mange ulike oppgaver, tror forskerne.

De skal både ta ansvar for jobben sin og mye av husarbeidet. I tillegg tar de hovedansvaret for barnas følelser og det sosiale livet i familien.

Det kan bli litt mye for dem.

Jo flere barn det er i familien, jo mindre fornøyd er mødre med livet sitt.

Når barna blir eldre, blir de mer fornøyd med balansen mellom jobb og hygge.

Kilde:

Powered by Labrador CMS