Noen mannlige lærere opplever det litt slitsomt at det forventes noe annet av dem som lærere enn av de kvinnelige kollegaene.

Hvorfor er det så få menn som blir lærere?

I gamle dager hadde ikke kvinner lov til å bli lærere. I dag er det nesten bare kvinnelige lærere i grunnskolen. Hva skjedde?

Når du blir voksen og skal velge en utdanning, vet du vanligvis ikke så mye om hvordan det blir å jobbe med nettopp det yrket du utdanner deg i.

Men det finnes unntak.

Velger du å bli lærer, har du sittet i årevis på skolebenken og sett på hvordan denne jobben er.

Har du hatt en flink lærer, kan det inspirere deg til å velge læreryrket når du blir voksen.

Få menn blir lærere

De siste årene har bare én av fem som ønsker å bli lærer i grunnskolen vært menn.

Av disse er det over halvparten som slutter i løpet av studiet.

Derfor er det nå svært få menn som underviser i grunnskolen.

Dette ønsker politikere våre å gjøre noe med. De vil at flere menn skal velge lærerutdanningen og tenker mye på hvordan de skal få endret på dette.

Men da er det viktig å vite hvorfor så menn velger dette yrket.

Dette har Runa Brandal Myklebust forsket på.

Runa Brandal Myklebust har forsket på hvorfor det er så få menn som vil bli lærere.

Noen inspirerer

Forskerne vet at de som velger å bli lærere ofte er inspirert at de lærerne de har hatt på skolen.

Betyr det da noe at guttene nesten ikke har hatt mannlige lærere?

Dette var Myklebust og andre forskere interessert i å vite noe om.

De fant ut at de guttene som faktisk bestemmer seg for å bli lærere ofte har hatt mannlige lærere som har inspirert dem.

– Jo færre mannlige lærere vi har på skolen, jo færre eksempler har barn på at det å være barneskolelærer er et yrke også for menn, forteller hun.

Forskjellige forventninger til kjønn

Forskning viser at det er ofte er andre forventninger til menn enn til kvinner som jobber i barnehage eller barneskole.

Før 1860 hadde kvinner faktisk ikke lov til å undervise i skolen.

Da de begynte å få lov, var det fordi noen mente at kvinner at de hadde noen spesielle evner som kunne komme barna til gode.

I dag blir det ofte sagt sagt at menn har noe å tilby elevene som ikke kvinnelige lærere har. Dette er en begrunnelse som ligner på den som ble brukt da kvinnene kom inn i yrket på slutten av 1800-tallet.

Blir menn skremt bort?

Kvinner er mer omsorgsfulle enn menn, blir det jo ofte sagt.

Men er de det?

På grunn av sånne oppfatninger tenker kanskje mange menn at dette er en jobb som passer bedre for kvinner enn for menn.

Men det er også noen spesielle forventinger til de menn som kjønn i barneskolen, finner forskere.

Disse kan også være med på å skremme noen menn fra å velge yrket.

Menn skal være mer aktive og de skal kunne noe om friluftsliv. De skal ta med av barna ut i naturen og ha uteskole. I all slags vær.

Noen mannlige lærere som forskerne har intervjuet sier at de opplever det som litt slitsomt med disse forventningene.

For det er jo faktisk ikke sånn at alle menn er så sporty.

Menn er mer opptatt av penger

Da kvinnene kom inn i læreryrket på 1800-tallet, fikk de mye dårligere lønn enn sine mannlige lærere.

Etter hvert som det har blitt et flertall av kvinner i yrket, har dette blitt et yrke som er dårligere betalt enn mange andre yrker.

Dette er en av de viktigste årsakene til at så få menn blir lærere, mener forskerne.

– Menn er mer opptatt av lønn en kvinner når de velger utdanning, forteller Runa Brandal Myklebust.

Jenter har vært barnevakter

Den aller viktigste årsaken er likevel at jenter har også mye mer erfaring med barn enn gutter har fått opp gjennom oppveksten.

De har for eksempel sittet mer barnevakt.

Det gjør at de i større grad tenker på det å jobbe i skole og barnehage som et mulig yrke når de skal velge utdanning, ifølge forskerne.

Når menn får mer erfaring med barn, for eksempel etter å ha jobbet litt i barnehage eller skolefritidsordning, velger de i større grad å bli lærere enn menn som ikke har slik erfaring.

Powered by Labrador CMS