Ny forskning viser at folk i ulike land tenker likt om farger. Men det finnes også tydelige forskjeller mellom landene. (Foto: Iakov Filimonov / Shutterstock / NTB scanpix)
Ny forskning viser at folk i ulike land tenker likt om farger. Men det finnes også tydelige forskjeller mellom landene. (Foto: Iakov Filimonov / Shutterstock / NTB scanpix)

Ser du rødt? Eller føler du deg blå?

Nå har forskere undersøkt hva folk i ulike land føler om forskjellige farger.

På norsk kan vi si: «jeg ser rødt». Det betyr at jeg er sint. De ser rødt også i Tyskland, Kina og England.

Rødt betyr både raseri og kjærlighet i mange land, men hva med andre farger?

Forskere har bedt folk over hele verden om å si hva de føler når de tenker på en farge.

Nå har de oppsummert hva 711 personer fra fire land mener om farger. Dette er folk i Kina, Storbritannia, Tyskland og Hellas.

Alle tenker godt om rosa

Folk i disse fire landene har ganske like tanker om farger.

Svart vekker sterkest følelser. De som deltok i forskningen tenkte på sorg, skam og frykt.

Nesten alle tenkte bare positivt om rosa.

Men det var også forskjeller fra land til land.

Bare positive følelser til oransje og bare negative til grått

Tyskere, grekere og briter knyttet fargen hvitt til lettelse, beundring og andre positive følelser. Det gjorde også kineserne, men i tilegg tenkte de på tristhet og frykt når de så hvitt.

I Kina er det vanlig å ha på seg hvite klær i begravelser. Det kan forklare hvorfor kinesere tenker annerledes om hvitt enn i de andre landene.

Folk hadde ikke så sterke følelser til brunt. Bortsett fra i Tyskland. Her var det mange som hadde en sterk avsky for fargen.

Folk i de fire landene var enige om at grått ga dem negative følelser, mens oransje ga positive tanker.

De følte mye positivt om blått. Men i Kina og Storbritannia betydde blått også tristhet.

Gult betydde glede, nytelse og stolthet i alle land. Men i Hellas var det mange som isteden tenkte på hat, avsky og sinne når de så gult.

Det var også en annen farge som ble oppfattet annerledes i Hellas enn i de andre tre landene, nemlig lilla. Grekerne tenkte mest på tristhet. Det forklarer forskerne at kan være fordi lilla er fargen på lidelse og sorg i kristendommen.

Grønt betydde interesse og tilfredshet for mange.

Er det vi føler om farger medfødt?

Den nye studien viser at det er kulturelle forskjeller mellom land, men at mye er også likt. Kan det være fordi vi er født med ulike følelser om farger?

Dette har vært undersøkt av forskere før. En forsker på Handelshøyskolen BI forsker på hvordan sansene våre påvirker oss når vi er i butikken. Professor Klemens Knöferle sa i et intervju med forskning.no at selv om du føler noe bestemt når du ser grønt, så er det ikke medfødt. Følelsen din kan ha oppstått fordi du har opplevd noe rundt denne fargen.

Også andre forskere har undersøkt om vi er født med bestemte følelser til farger. De fant ut at vi nok ikke har medfødte reaksjoner på farger, men at det handler om kulturen vi lever i.

Kanskje bortsett fra fargen rødt.

Det finnes forskning som viser at rødt hisser opp mennesker. Og at det samme skjer med dyr.

– Rød er kjent for å virke opphissende på noen dyr, sa Knöferle.

Forskerne gjorde undersøkelsen slik:

Deltakerne i forskningsprosjektet fikk opp navnet på en farge på skjermen. De fikk også opp et skjema der mange følelser sto listet opp. Så skulle de trykke på hvilke følelser de forbandt med fargen og hvor sterke disse følelsene var.

For eksempel kom ordet LILLA opp på skjermen. Følte de glede eller sinne? Følte de anger eller hat? Kanskje litt av begge deler?

Forskerne matet så svarene fra deltakerne inn i en kunstig intelligens. Det er et dataprogram som kan se mønstre i svarene som er vanskelig å oppdage for et menneske. Slik fikk de fram hvordan folk i ulike land tenkte om farger.

Kilde:

Ser du rødt? Eller føler du deg blå? Nå har forskere sett på hva folk fra ulike land føler når de ser forskjellige farger, artikkel på forskning.no

Hva gjør farger med oss? artikkel på forskning.no

Powered by Labrador CMS