Drivstoff som er lagd av kull og olje, er med på å øke farten på den globale oppvarmingen, tror forskere. Derfor vil politikerne bytte det ut med noe som er mer miljøvennlig.
Drivstoff som er lagd av kull og olje, er med på å øke farten på den globale oppvarmingen, tror forskere. Derfor vil politikerne bytte det ut med noe som er mer miljøvennlig.

Blir det helt slutt på bensinbilene?

I dag skal politikere i Europa bestemme seg. Blir det slutt på salg av biler som går på bensin eller diesel etter år 2035?

Norge er det landet i verden der flest biler kjører på strøm, og ikke på bensin og diesel. Vi har nå den høyeste andelen elbiler i verden.

Politikere i Europa ønsker å følge etter oss.

Bytte til mer miljøvennlig energi

Derfor tror mange at Den europeiske unionen (EU) i dag skal bestemme at biler som bruker såkalt fossilt drivstoff ikke skal selges etter 2035.

Fossilt betyr at drivstoffet er lagd av kull, olje og naturgass - som bensin og diesel.

Dette drivstoffet bidrar til mer drivhusgasser. Disse gassene er med på å øke farten på den globale oppvarmingen, mener forskerne.

Personbiler står for omtrent 12 prosent av det totale utslippet av CO2 i EU. Derfor ønsker nå stadig flere politikere og andre at vi skal bruke elektrisitet i bilene våre.

Mange nye ladestasjoner

EU vil at klimautslipp fra nye biler skal forsvinne helt i år 2035.

De vil også at landene i Europa skal sette opp mange nye ladestasjoner for elbiler før den tid.

Dette er en del av planen til EU om at Europa skal bli først i verden med null utslipp av klimagasser i 2050.

Dårligere luft av diesel

De fleste forskere er enige om at elbiler er mye bedre for miljøet enn biler som går på bensin og diesel.

Klimautslipp er ikke det eneste problemet med fossilt brensel.

Partikler fra diesel gjør at luften blir forurenset. Dette kan være spesielt ille i store byer.

Betyr mye for helsa

I USA har de ikke kommet så langt med å gjøre bilparken sin elektrisk. Mange kjører fortsatt rundt i store biler som sluker bensin.

Amerikanske forskere har undersøkt hvor mye det vil betyr for helse og miljø om de bytter ut alle bensinbilene med elbiler.

Forskerne fant ut at flere elbiler på veiene vil gjøre at langt færre blir syke på grunn av luftforurensing. Dessuten vil det gjøre at klimaet ikke endrer seg så fort.

Ikke alle norske politikere er enige

De fleste land i Europa er medlem av EU, men ikke Norge.

Her i landet er politikerne veldig uenige om det er riktig å sette en sluttdato for salg av biler som går på bensin eller diesel.

Senterpartiet og Fremskrittspartiet er sterkt imot. De mener blant annet at det vil bli vanskelig for folk som bor i distriktene, å få ladet elbiler.

Miljøpartiet De Grønne blir veldig fornøyd om EU nå bestemmer en sluttdato for salg av slike biler. De mener at EU burde gjort det for lenge siden. Partiet vil ha et lignende krav for personbiler i Norge innen 2023.

Går vi tom for metaller?

Det er likevel ikke bare bra om vi blir stadig mer avhengige av batterier i bilene våre.

Batteriene inneholder metaller som kommer gruver langt nedi bakken.

Noen frykter at verden vil gå tom for et jordmetall som heter litium. Dette metallet brukes nå til å lage bilbatterier.

Leter etter nye stoffer

Et annet metall som brukes i elbilbatterier, er kobolt. Dette finnes først og fremst i gruver i det fattige landet Kongo i Afrika. I disse gruvene jobber det også barn fra fattige familier. Jobben de gjør, er ofte farlig.

Noen forskere leter nå aktivt med å finne stoffer som kan erstatte disse metallene til bruk i batterier i fremtiden.

Norske forskere er også med på denne jakten. De leter blant annet etter kobolt i Europa.

Kilder:

EU to Urge 2035 Goal to End Combustion-Engine Era in Autos. Artikkel fra det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg

Elbilen kan spare myndigheter for enorme summer, ifølge forskere. Artikkel på forskning.no, august 2020

Norske forskere leder arbeidet med å lete etter kobolt i Europa. Artikkel på forskning.no, desember 2018

Powered by Labrador CMS