En illustrasjon av en griff. Framsiden av griffen ligner på en ørn, og baksiden er som en løve. Rundt griffen er det illustrasjoner av blomster, sommerfugler, bør og kongler.
Illustrasjonen fra 1600-tallet har brukt ørn som inspirasjon til griffen.

Kan griffen ha vært inspirert av dinosaurer?

Fabeldyr finnes ikke, men hvor kommer de egentlig fra?

Fabeldyret griff er en fantasiskapning med hodet til en rovfugl og kroppen til en løve med vinger.

Hvordan kom menneskene på å lage denne skapningen? For 30 år siden kom ideen om at fabeldyret var inspirert av dinosaurer. 

Kanskje hadde mennesker for lenge siden funnet dinosaur-bein og tenkt at det liknet på en blanding av en ørn og en løve.  

I dag er ikke forskerne like sikre.

En ny studie utfordrer ideen om at den mytiske skapningen griff ble inspirert av dinosaurfossiler.

Dinosaur med nebb

Protoceratops er dinosauren som forskere tidligere har trodd inspirerte myten om griffen.

Dinosauren levde for 70 millioner år siden. Den bodde i Mongolia og nordlige deler av Kina. Den levde før den mer kjente Triceratops, men de var i samme familie.

I voksen alder kunne dinosauren bli 1,8 meter lang og veie 180 kilo. Hodet var såpass stort at det tilsvarte en femtedel av hele lengden av kroppen.

Kjeven til Protoceratops ligner på et nebb. Den hadde tenner både oppe og nede.

En 3D-animasjon av protoceratops. Den står på en stein og det ser ut som den lager lyd. Den har en brun farge, med røde og gule merker.
Slik tror forskerne at Protoceratops kan ha sett ut.

En av de eldste fabeldyrene

Griffer er blant de eldste fabeldyrene vi vet om. Vi finner griffer i gamle kunstverk fra Egypt og Midtøsten. De var også populære noe senere i antikkens Hellas.

En griff symboliserer oppmerksomhet og det å være på vakt. Den er klar for handling.

På leting etter gull

Historien om hvordan dinosaurfossiler skal ha inspirert til ideen om fabeldyret, startet med gull.

Nomader skal ha lett etter gull. Isteden skal de ha funnet fossilene av en Protoceratops.

Det tror ikke forskerne at stemmer lenger.

De har funnet ut at stedet hvor nomadene skal ha lett etter gull, er langt unna der hvor fossilene av dinosauren ble funnet.

– Som regel er det kun en liten del av fossilet som er synlig. Kun de som vet hva de leter etter, vil finne det, forteller Mark Witton, en av forskerne bak studien.  

Historier med noen løgner 

Det er kanskje ikke så rart at sannheten blir endret litt på. Det skjer gjerne når fortellinger blir fortalt om igjen av flere forskjellige personer. 

Det var også enklere å komme unna med noen løgner da vi visste mindre om verden og andre land. 

– Noen forskere kom med reisebeskrivelser fra 1500-1600-tallet med bevisste løgner og påfunn, forteller Margrethe Løøv. 

Hun forsker på religion og livssyn ved NLA Høgskolen. 

Bilde tatt av en side i reiseboken av Erasmus Franciscus. Det er en tegning i boka hvor man ser havet og bakgrunn flere skip. Foran ser man et menneske, en havfrue, en enhjørning og en form for sjømonster.
Slik ser et illustrasjonene i boka til Erasmus Francisci. Boka er fra 1668.

– De reiste til fjerne land og skrev om ting de skal ha sett. Vi vet jo i dag at det ikke finnes sånne dyr og ting i India og på Island, men det visste man ikke da, forteller Løøv. 

Hun trekker fram en bok skrevet av den tyske forfatteren Erasmus Francisci som besøkte India, og skildret både havfruer og enhjørninger. Ingen av disse skapningen fins i virkeligheten.

Forskerne som nå punkterer myten om at griffen er inspirert av dinosaurer, har heller en annen teori. De tror at griffen kan ha vært inspirert av katter og fugler.

– Det er veldig vanskelig å vite hvor fabeldyrene kommer fra. Ofte kommer de fra myter som er en krysning mellom religion og underholdning, sier Margrethe Løøv. 

– Myter har gjerne blitt fortalt muntlig. Sånn har historiene utviklet seg. 

Kilder:

Studien "New study finds dinosaur fossils did not inspire the mythological griffin" er publisert i tidsskriften Interdisciplinary Science Reviews.

Du kan lese mer om dinosauren Protoceratops hos Britannica. 

Du kan lese mer om fabeldyr hos Lille norske leksikon. 

Du kan lese mer om fabeldyret griff hos Store norske leksikon. 

Boken til Erasmus Francisci kan du finne digitalt her

Powered by Labrador CMS