22. desember: Blyakkumulator

JULEKALENDER: Inge og Magne skaper spenning i luke 22.

Publisert

Utstyr:

  • Eit glas til kvar celle, me seriekopla fire celler
  • To blyplater til kvar celle
  • Leidningar
  • Fortynna svovelsyre
  • Lysdiodar

Kva skjer?

Kople saman kretsen med lysdioden i. Hell i syre - ingenting skjer, fordi elektrodane er av same materiale. Det oppstår inga spenning mellom dei.

Blycellene må ladast: kople inn ei straumkjelde i kretsen, me brukte to 9,5 V-batteri i serie. Då ser du det vert danna gassbobler ved begge blyplatene. Etter ei lita stund vert det danna eit brunt belegg på den positive elektroden. Belegget kjem av at den blir oksidert, og det vert danna eit blyoksidbelegg på den. Den negative elektroden er uforandra.

Ta vekk straumkjelda, kople saman kretsen - då lyser lampa fordi den kjemiske forandringa på den eine blyplata gjer at det oppstår ein spenningsforskjell mellom blyplatene. Men den sløkker ganske fort. Akkumulatoren er då utlada, men den kan enkelt bli ladd igjen.

Om forsøka:

Dette er eit forsøk som berre kan gjerast i laboratoriet. Eksperiment må alltid følgje sikkerheitsreglene som gjeld for laboratorie-forsøk.

Det er Inge Christ og Magne Sydnes som gjer forsøka. Inge er avdelingsleiar ved Skolelaboratoriet på Universitetet i Stavanger og Magne er professor i kjemi.

Hei leser!

Jeg er redaktør av UNG.forskning.no.

Hos oss jobber vi under det som heter Redaktørplakaten. Det betyr at vi følger medias regler og det er redaktøren som bestemmer hva som blir publisert.

På UNG.forskning.no finner du for det meste artikler og videoer som er laget av journalistene i forskning.no. Sakene er det vi kaller redaksjonelt uavhengige. Det betyr at vi jobber kildekritisk og bare for dere som er lesere – og ikke for forskere og andre som bestemmer.

Vi har også en annen type saker, som den saken du har lest nå. Den er laget og betalt av en av eierne våre, som er universiteter, høgskoler og andre som driver som med forskning. Disse sakene er ikke uavhengige, men viser fram god og viktig forskning. Vi merker sakene fra eierne med denne faktaboksen og der hvor det står hvem som har skrevet artikkelen.

Lurer du på ting om redaktøransvar og hvordan vi jobber, bare ta kontakt - [email protected]

Hilsen Nina Kristiansen