11. desember: Korleis oppfører tørris seg på ei metallflate?

JULEKALENDER: Inge og Magne gjer eit superkaldt eksperiment i dag.

Publisert

Utstyr:

  • Tørris
  • Metallplate

Kva skjer:

Tørris som held ein temperatur på -78 grader Celcius går over frå fast stoff til gass – sublimerer – utan å smelte. Når den kalde tørrisen ligg på det varme bordet, skjer sublimasjonen raskt, og gassen som bygger seg opp mellom klumpen og bordet strøymer raskt ut, slik at tørrisen nærast svever over bordet, tilnærma utan friksjon.

Dersom du legg tørrisklumpen på ei metallplate, vil den gi frå seg eit skrik. Det er straumen av gass som gir lyden vi kallar tørrisskriket.

Om forsøka:

Dette er eit forsøk som berre kan gjerast i laboratoriet. Eksperiment må alltid følgje sikkerheitsreglene som gjeld for laboratorie-forsøk.

Det er Inge Christ og Magne Sydnes som gjer forsøka. Inge er avdelingsleiar ved Skolelaboratoriet på Universitetet i Stavanger og Magne er professor i kjemi.

Magne og Inge eksperimenterer med tørris i dag.
Magne og Inge eksperimenterer med tørris i dag.

Hei leser!

Jeg er redaktør av UNG.forskning.no.

Hos oss jobber vi under det som heter Redaktørplakaten. Det betyr at vi følger medias regler og det er redaktøren som bestemmer hva som blir publisert.

På UNG.forskning.no finner du for det meste artikler og videoer som er laget av journalistene i forskning.no. Sakene er det vi kaller redaksjonelt uavhengige. Det betyr at vi jobber kildekritisk og bare for dere som er lesere – og ikke for forskere og andre som bestemmer.

Vi har også en annen type saker, som den saken du har lest nå. Den er laget og betalt av en av eierne våre, som er universiteter, høgskoler og andre som driver som med forskning. Disse sakene er ikke uavhengige, men viser fram god og viktig forskning. Vi merker sakene fra eierne med denne faktaboksen og der hvor det står hvem som har skrevet artikkelen.

Lurer du på ting om redaktøransvar og hvordan vi jobber, bare ta kontakt - [email protected]

Hilsen Nina Kristiansen